Człowiek Roku 2004 Powiatu Ostrzeszowskiego

Człowiek Roku

śp. ks. Zdzisław Sobierajski – proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie

Manager Roku

Zdzisław Poprawa – właściciel firmy ZPM POPRAWA z Kobylej Góry
Artur Derewiecki – dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Mirosława Zaremba – prezes Polleny Ostrzeszów

Pedagog Roku

Bronisław Kokoszko – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
Rafał Janicki – pedagog Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie
Ryszard Kalina – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie

Samorządowiec Roku

Mariusz Witek – zastępca burmistrza Ostrzeszowa
Grażyna Jaszczyk – przewodnicząca Rady Miejskiej Grabowa
Zofia Witkowska – wicestarosta ostrzeszowskiZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest