Menu główne

Profesor z kuźnickimi korzeniami

21 czerwca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył pochodzącemu z Kuźnicy Grabowskiej Krzysztofowi Kubiakowi, absolwentowi Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Kraszewicach, nominację profesorską. – Wyznaczając sobie cele, można osiągnąć bardzo dużo – wyznaje nasz krajan.