KĘPNO: Kieruzal na czele powiatu

Dotychczasowy sekretarz gminy Bralin Robert Kieruzal został wybrany nowym starostą powiatu kępińskiego. Wicestarostą została Alicja Śniegocka a przewodniczącą rady Jolanta Jędrecka.

Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się jednak od złożenia przez radnych ślubowania. – Życzę państwu wytrwałości w służbie naszej małej ojczyźnie, jaką jest powiat kępiński i jego mieszkańcy – wyznała prowadząca obrady przewodnicząca – senior Krystyna Możdżanowska.
Kiedy przyszło do przyjęcia porządku obrad, radny Dariusz Gąszczak zaproponował, aby poszerzyć go o wybór starosty, wicestarosty i członków zarządu. Radny Włodzimierz Mazurkiewicz zgłosił jednak wniosek przeciwny, tłumacząc, że z przyczyn od niego niezależnych na sesji nie jest obecny jeden z radnych, Michał Solecki. Jako wniosek dalej idący uznano jednak propozycję Gąszczaka, za którą opowiedziało się 11 z 16 obecnych na sesji radnych, co ,,na dzień dobry’’ pokazało, jak wygląda i najpewniej będzie wyglądał podział w nowej radzie.
Do pierwszego zgrzytu doszło już podczas wyboru komisji rewizyjnej. Kiedy radny Berski ,,ciurkiem’’ zaczął przedstawiać kolejne kandydatury (Jan Warzyniak, Marian Górecki…), radny Włodzimierz Mazurkiewicz zaprotestował, sugerując, że ,,żeby elegancko wyglądało’’ należałoby dać szanse zgłoszenia kandydatur także innym radnym.
– Co to jest? Jakie elegancko? – oburzył się były starosta Witold Jankowski. Apel Mazurkiewicza jednak poskutkował.
Kandydaturę Jolanty Jędreckiej zgłosił Artur Kieruzal. – Na stanowisko przewodniczącej rady powiatu pragnę przedstawić panią Jolantę Jędrecką – oświadczył.
Nieoczekiwanie radny Burzała wyznał, że naturalnym byłoby, żeby Prawo i Sprawiedliwość ,,miało swojego przewodniczącego rady’’ i zaproponował kandydaturę Jolanty Jędreckiej, jednak ta nie zgodziła się na kandydowanie.
Zgodnie z przewidywaniami, nową przewodniczącą rady została Jolanta Jędrecka, wiceprzewodniczącymi Dariusz Gąszczak i Grzegorz Berski, na czele zarządu powiatu stanął starosta Robert Kieruzal, wicestarostą wybrano Alicję Śniegocką, w skład zarządu weszli Krystyna Możdżanowska, Renata Ciemny i Marek Potarzycki. RED BKZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest