OSTRZESZÓW: Będzie skarga na zarządzenie Wojewody

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym znajdzie swój finał spór pomiędzy władzami Ostrzeszowa, a Wojewodą Wielkopolskim dotyczący ulicy 21 Stycznia. Tak na swoim ostatnim posiedzeniu zdecydowała Rada Miejska, podejmując uchwałę upoważniającą Burmistrza do złożenia skargi.

Sprawa ma związek z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na mocy jej zapisów, nazwa 21 Stycznia kwalifikowała się do zmiany, ponieważ wiąże się z wkroczeniem do Ostrzeszowa oddziałów Armii Czerwonej. W kwietniu ubiegłego roku burmistrz Mariusz Witek przedłożył jednak radnym projekt uchwały, zakładający pozostawienie nazwy ulicy bez zmian. W uzasadnieniu napisano, że jest to forma upamiętnienia ,,ocalenia od niechybnej śmierci około osiemdziesięciu mieszkańców ostrzeszowskiej ziemi, którzy jako zakładnicy mieli być rozstrzelani przez hitlerowców właśnie 21 stycznia 1945 roku’’.
Mimo to Wojewoda stwierdził, że uchwała nie jest zgodna z ustawą i nakazał zmianę nazwy ulicy. Samorządowcy uznali zarządzenie za bezzasadne i postanowili wykorzystać dostępne im możliwości prawne, by tego dowieść. Jak czytamy w projekcie uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – „Rada Miejska stoi na stanowisku, że ocalone ludzkie życie, niezależnie od stron toczącej się wojny, jest wartością godną najwyższego upamiętnienia w postaci nazwy ulicy. Daty 21.01.1945 roku nie da się wyrwać z historii Ostrzeszowa tylko dlatego, że ścierały się w nim armie dwóch totalitarnych państw. Zarządzenie zastępcze Wojewody powinno zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uznane za nieważne, ponieważ zmieniona nazwa ulicy 21 Stycznia nie jest objęta przepisami przywołanej przez Wojewodę ustawy. Aktualna nazwa ulicy 21 Stycznia w Ostrzeszowie odwołuje się do innego zdarzenia niż opisuje to Wojewoda.” Za złożeniem skargi opowiedzieli się nie tylko radni, ale również mieszkańcy ulicy 21 Stycznia, którzy przeprowadzili zbiórkę podpisów pod wnioskiem w tej sprawie.
– Wszyscy mieszkańcy ulicy 21 Stycznia, bez względu na to, jaką partię popierają i na kogo głosowali są za utrzymaniem nazwy – podkreślił radny Patryk Jędrowiak.
REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest