7 gmin wesprze SPZOZ w Kępnie

Podpisane zostały umowy intencyjne, zgodnie z którymi siedem samorządów gminnych z terenu powiatu kępińskiego przekaże łącznie 5.600.000 złotych na rzecz dwóch zadań inwestycyjnych, które realizowane będą przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Wsparcie dotyczy dwóch dużych zadań inwestycyjnych. Pierwsze z nich to przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego, drugie – rozbudowa oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie.
Na zadania te Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie odpowiednio 5.500.000 zł i 7.000.000 złotych.
Podpisanie umów to kolejny krok w kierunku realizacji tych dwóch niezwykle oczekiwanych i potrzebnych zadań inwestycyjnych. (…) Od wielu lat nie było takiego boomu budowlanego, nie było takiego natężenia inwestycji. Wy jako włodarze jesteście współautorami tego sukcesu, przede wszystkim sukcesu przyszłych pacjentów, którzy będą w tym szpitalu leczeni – podkreślał starosta Robert Kieruzal.
Po milionie złotych zadeklarowały na wskazane cele gminy Kępno, Baranów, Perzów, Rychtal, Łęka Opatowska, a po 300 tysięcy Trzcinica i Bralin.
– Cel jest jeden, czyli poprawa jakości i dostępności do świadczeń. To jest główny cel  wszystkich naszych inwestycji – przekonywała dyrektor SPZOZ Beata Andrzejewska. – Nigdy w historii tego szpitala, a pracuję tu już 20 lat, nigdy nie było takiego zastrzyku finansowego i takiego rozwoju  inwestycyjnego, jaki nastąpił od jakiegoś czasu i jaki nastąpi w tych najbliższych latach.
W podpisaniu umów obok włodarzy gmin i powiatu udział wzięli również parlamentarzyści: poseł Katarzyna Sójka, poseł Tomasz Ławniczak oraz europoseł Andżelika Możdżanowska. REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest