Czas na budowę hali sportowej w Bralinie

Na tę wiadomość mieszkańcy gminy Bralin czekali od lat. 13 maja wójt Piotr Hołoś przy kontrasygnacie skarbnika Grażyny Mosch podpisał umowę na budowę hali sportowej. Całkowity koszt inwestycji opiewa na 8.589.090 zł

Wykonawcą inwestycji będzie firma KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2022 r. Całkowity koszt inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Bralinie” opiewa na kwotę 8.589.090 zł.
– Jestem szczęśliwy. To będzie ogromna inwestycja. Przed nami 18 miesięcy ciężkiej pracy, ale najważniejszy krok właśnie wykonaliśmy – wyznaje wójt Piotr Hołoś.
Dzień wcześniej, na nadzwyczajnej sesji, Rada Gminy dokonała niezbędnych w tym przypadku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2039 dotyczących budowy hali poprzez zwiększenie limitu wydatków na ten cel do 2022 roku o kwotę 850.000 zł do kwoty 5.925.000 zł. Nie oznacza to jednak, że zwiększono ostateczny koszt inwetycji, a jedynie że środki zaplanowane na ten cel wydane zostaną nie w ciągu 3 lat (do 2023 roku), a w ciągu dwóch.
Zmiany dokonano w wyniku informacji o możliwości uzyskania znacznego dofinansowania w/w przedsięwzięcia z programu ,,Sportowa Polska’’, gdzie warunkiem jest jego zakończenie do końca 2022 roku, stąd zwiększony został limit wydatków dla 2022 r.
– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy hali do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – mówi wójt Hołoś. – W programie, do którego składaliśmy wniosek jest warunek, że zadanie to będzie realizowane w cyklu dwuletnim, a ponieważ w wersji pierwotnej mieliśmy rozpisane to zadanie na trzy lata, to w ramach tych samych środków, bez dokonywania zmian finansowych, przenieśliśmy tylko zaplanowane na trzeci rok środki na rok 2022.
Tak więc – z uwagi na wymogi konkursu – czas budowy hali zostanie skrócony z trzech lat do dwóch. A środki, o które aplikuje gmina Bralin do ministerstwa są niemałe, bo oczekiwane dofinansowanie może wynieść nawet 6 milionów złotych, co przy całkowitych kosztach na poziomie 8,6 mln zł stanowi ponad 80% wymaganych środków.
– Takie są wymogi regulaminu konkursu, do którego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, a ponieważ dofinansowanie ma dotyczyć ponad 6 milionów złotych, bo o takie aplikujemy, uznaliśmy, że takiej zmiany w WPF naszej gminy musimy dokonać, by potem nie było problemu przy rozpatrywaniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania – tłumaczy Hołoś. – Nie wiązało się to ze zmianą w sensie zwiększenia nakładów czy zmniejszenia nakładów, chodziło tylko o zredukowanie czasu budowy hali z trzyletniego cyklu realizacji do cyklu dwuletniego. Mamy już wyłonionego wykonawcę, mamy podpisaną umowę na wykonanie tej inwestycji. W zawartej umowie jest klauzula mówiąca o 18-miesięcznym cyklu realizacji.
Wójt nie ukrywa, że cieszy się, że doszło wreszcie do podpisania umowy i budowa bralińskiej hali sportowej staje się faktem. – Dla mnie to moment wyjątkowy i cieszę się, że to wszystko się udało, a przygotowanie tego zadania zajęło nam 2,5 roku. Nareszcie umiemy spiąć to wszystko i wreszcie możemy przystąpić do budowy. ŁM, REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest