Gmina Kępno otrzymała ponad 9 mln zł dotacji, musi znaleźć kolejne 8

16.763.849 zł zamierza przeznaczyć samorząd Kępna na remont dawnej synagogi i rewitalizację dwóch parków: miejskiego i starościańskiego. Ponad 9 milionów pozyskał na ten cel z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Brakujące środki (około 7,5 mln) pochodzić będą najpewniej z kredytu.

– Jesteśmy bogatsi o 9,5 mln zł pozyskanych dotacji – mówił z dumą podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Piotr Psikus. Środki te (dokładnie 9.239.653 zł) Gmina pozyskała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji’’. Program ten zakłada rewitalizację zdewastowanej synagogi i nadanie jej nowych funkcji społecznych, rewitalizację Parku Starościańskiego w celu eliminacji zdiagnozowanych problemów społecznych oraz rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania problemów społecznych. Partnerem projektu są Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego oraz Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.
Burmistrz Psikus nie omieszkał podkreślić, że rewitalizacja centrum miasta to jego kolejne, określone w programie wyborczym zobowiązanie. – Synagoga oraz Park Miejski i Starościański odzyskają swoją dawną świetność – przekonywał. Cała inwestycja ma być zrealizowana do końca 2021 r.
Na remont synagogi w sumie miałoby być przeznaczone 8,8 mln zł, w tym z dotacji blisko 5 mln.
Czy niecałe 9 mln rzeczywiście wystarczy na realizację tego zadania? Mirosław Łapa, redaktor naczelny Tygodnika Kępińskiego i chyba największy orędownik przywrócenia budynkowi synagogi dawnej świetności nie ma wątpliwości, że środki te stanowić będą kroplę w morzu potrzeb.
Z nieskrywaną satysfakcją przyjąłem wiadomość o pozyskaniu środków zewnętrznych przez władze miasta na remont popadającej w coraz większą ruinę tutejszej bożnicy – mówi Mirosław Łapa. – Co prawda na rewitalizację obiektu przeznaczone jest niespełna 5 mln. zł z ogólnej puli dotacji, ale i ten fakt cieszy, choć jest to kropla w morzu potrzeb.
Fakt, problem w tym, czy Gmina da radę wyasygnować tylko na ten cel brakujące blisko 4 mln zł? Psikus stoi jednak twardo na stanowisku, że takiej dotacji odrzucić nie można. – Byłoby to nieodpowiedzialne stanowisko. To była ostatnia możliwa szansa pozyskania dotacji na realizację tych przedsięwzięć – wyznaje. Przypomina równocześnie, że przecież składając wniosek mieli świadomość, że w przypadku przyznania dotacji konieczny będzie również wkład własny. Stąd nie wyklucza zaciągnięcia kredytu na to zadanie, bo przecież najważniejsza jest poprawa jakości życia mieszkańców, a i spełnienie wyborczych obietnic ma tutaj pewnie niebagatelne znacznie.
Tymczasem Łapa przypomina, że już wcześniej szacowano, że odbudowa synagogi i adaptacje okalającego terenu to kwota 20 mln. zł. – Dziś wyliczono, że na modernizację obiektu i zagospodarowanie przyległej działki wystarczy niespełna 9 mln. zł, co wydaje się nieco zaniżoną kwotą – wyznaje. – Co prawda wcześniej zaplanowano w budynku kameralną salę koncertową i muzealne sale wystawowe, aktualnie zmieniono koncepcję zagospodarowania na sale szkoleniowe i socjoterapeutyczne, ale czy to aż tak obniża koszty inwestycji?
W każdym bądź razie gruntownie wyremontowana synagoga w założeniach ma spełniać wielorakie funkcje: od terapeutycznej, poprzez edukacyjną, wspierającą przedsiębiorczość, po kulturalną i rekreacyjną. A wszystko w celu ograniczenia wykluczenia społecznego. W dawnej synagodze ma więc znaleźć się miejsce dla świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej, centrum różnych form terapii, centrum przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy czy centrum aktywności organizacji pozarządowych. Tutaj też mają być wystawiane sztuki teatralne czy też odbywać się różne wydarzenia artystyczne.
Sam obiekt ma być wyposażony w infrastrukturę multimedialną. Powstać tam ma m.in. magiczny dywan, czyli rzutnik umieszczony pod stropem, wyświetlający na podłodze różnego rodzaju plansze do gier, interaktywna podłoga, ale też mapping SG – odtwarzający pierwotny wygląd synagogi.
– Mam nadzieję, że mimo to zostanie w niej wydzielony fragment omawiający historię kępińskiej społeczności żydowskiej – mówi Mirosław Łapa. – Rodzi się tu pytanie, co inwestor ma zamiar zrobić ze składowanymi tam macewami z kępińskiego cmentarza żydowskiego? Mówi się o wywiezieniu, ale gdzie i w jakim celu? I czy ustalano to z rabinem lub Zarządem Wyznaniowej Gminy Żydowskiej. Ponadto szkoda, że w koncepcji zagospodarowania zabrakło budowy lapidarium z nagrobków obok bożnicy, podobnie jak to ma miejsce w Ostrowie Wlkp., choć wiem, że taka koncepcja nadal jest do realizacji w porozumieniu z rabinem.
Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego kosztować ma 2 mln zł. W ramach projektu powstać ma salon miejski, fontanna, plac wielofunkcyjny, przestrzeń piknikowa, siłownia dla seniorów i toalety.
Niewiele mniej, bo blisko 1,4 mln kosztować ma rewitalizacja Parku Starościańskiego, gdzie przewidziano m.in. stworzenie pawilonu wystawienniczego, otwartej czytelni, strefy dla dzieci, placu z fontanną, ławki multimedialnej oraz pomnika ofiar terroru stalinowskiego.
REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest