Jednogłośne ,,tak’’ dla wójt Baranowa

Rada Gminy Baranów jednogłośnie udzieliła wójt Bogumile Lewandowskiej-Siwek absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu i – również jednogłośnie – obdarzyła ją zaufaniem. – Pracuję całym sercem i całą sobą, żeby ta gmina się rozwijała – wyznała włodarz gminy.

Zanim jednak rada podjęła decyzję o udzieleniu wójt Bogumile Lewandowskiej-Siwek absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, radni zapoznani zostali z Raportem o stanie Gminy Baranów. Wójt przypomniała równocześnie, że na podstawie przygotowanej przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu analizy kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce za 2021, gmina Baranów uplasowała się na pierwszym miejscu w gronie 1533 gmin. – Przekroczyliśmy liczbę 8000 mieszkańców (dokładnie 8010) – wyznała Lewandowska-Siwek, twierdząc, że wpływ na wzrost liczby mieszkańców ma m.in. fakt, że gmina – zmieniając plany zagospodarowania przestrzennego – sprzedaje coraz więcej działek inwestycyjnych, że polepsza infrastrukturę, że inwestuje w oświatę…

DOCHODY NA 106%

– Dochód na jednego mieszkańca wynosi u nas 9758,26 zł – przyznała wójt. – Nie jesteśmy bardzo bogatą gminą, plasujemy się na ok. 150 miejscu w rankingu zamożności, ale naprawdę jest to ogromny sukces, że jesteśmy w miarę zamożną gminą i nie mamy na co narzekać.
Zaplanowany na 2021 r. dochody Gmina zrealizowała w 106%. Wydatki wykonali na poziomie 94%. – Staramy się nie wydawać bezsensownie pieniędzy – mówiła Lewandowska-Siwek. – W wydatkach największa kwota (35 mln zł) była przeznaczona na inwestycje.
Co ważne, bardzo duży udział w dochodach mają podatki od osób fizycznych i prawnych (około 13,3 mln zł) i podatek z PIT i CIT (7 mln). – Martwi mnie, że przy obniżeniu podatków spadnie też dochód gminy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, bo zwiększają nam się koszty utrzymania tych obiektów, które mamy – wyznała wójt. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 669 podmiotów gospodarczych.

INWESTUJĄ W OŚWIATĘ

Największym sukcesem 2021 roku było niewątpliwie oddanie do użytku nowej szkoły w Baranowie. – Cieszyłam się, bo jak wiecie po grudach szła nam ta inwestycja – mówiła włodarz gminy. – Poprzednia firma zeszła z budowy… na szczęście nowa (Projektobud) zrobiła to tak, że szkoła wygląda fantastycznie. Dzisiaj powiedziałabym, że zakończenie tej inwestycji w kwocie 47 mln zł to był dobry strzał, bo wielu mówiło: drogo, a dzisiaj ta inwestycja śmiem twierdzić kosztowałaby nas 80 mln.
Dziś na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół, 5 przedszkoli i 3 oddziały żłobka. – W żłobku mamy 72 dzieci, w przedszkolach 215+ 144 w zerówkach, czyli 359. W szkołach w sumie uczy się 820 uczniów – wyznała wójt. W szkołach zrezygnowano z zadań domowych, dzieci mają dwa komplety książek (w domu i w szkole), tak że praktycznie nie muszą nawet nosić tornistrów. – Na pewno będziemy utrzymywali taki trend nauczania, bo dyrektorzy również są zwolnieni z zajęć dydaktycznych i dzisiaj państwo będziecie zatwierdzać tę uchwałę – mówiła wójt. – Uważam, że dyrektorzy powinni być menadżerami w swoich szkołach.

OSZCZĘDNIE, RZECZOWO I CELOWO

Obecna na sesji senator Ewa Matecka przypomniała, że to właśnie samorząd jest filarem demokracji i gwarantem rozwoju, gdzie każda złotówka jest inwestowana w sposób oszczędny, rzeczowy i celowy. – Dlatego z dużą satysfakcją odebrałam wiadomość, że Gmina Baranów jest zwycięzcą ogólnopolskiego rankingu samorządowego i chciałabym na ręce wszystkich państwa, a szczególnie pani wójt złożyć serdeczne gratulacje za to, że każda decyzja podejmowana w tej gminie jest jednym z wielkich przejawów praworządności, samostanowienia o rozwoju i dalszej perspektywie rozwoju tej gminy – mówiła senator. – Doceniam wszystkie państwa decyzje w tym zakresie, które powodują rozwój nie tylko w zakresie infrastruktury gminy, ale również w takich działaniach prospołecznych. Jesteście państwo jedną z niewielu gmin, która podejmuje tak odważne decyzje, która kieruje się w swej pracy niezwykłą determinacją i taką dalekowzrocznością. Mam tutaj na myśli, poza wszystkimi decyzjami dotyczącymi infrastruktury gminy, chociażby program in vitro. To jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne, bardzo pożyteczne i oczekiwane rozwiązanie przez rodziny.
Matecka nie kryła podziwu dla tego, jak gospodarna i zaradna jest baranowska gmina. – Jeżeli koszty oświaty są na poziomie 29 mln a subwencja to 7 mln, to naprawdę wymaga od państwa dobrego rozmysłu przy podejmowaniu decyzji, tak aby oświata mogła być prowadzona z korzyścią dla wszystkich dzieci korzystających ze szkół, przedszkoli i żłobków na terenie waszej gminy – mówiła.

CAŁYM SERCEM

W dalszej części radni wysłuchali przedstawionego przez skarbnik Marzenę Żłobińską sprawozdania finansowego. Kiedy przyszło głosować nad absolutorium dla wójt – Rada udzieliła go jednogłośnie. Podobnie było z wotum zaufania.
Dziękując, wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek podkreślała, że jest to wyniki pracy całego zespołu. – Muszę powiedzieć, że od 12 lat, jak tutaj jestem, pracuję tak samo. I choć tutaj nie mieszkam, to moje serce jest tutaj, pracuję całym sercem i całą sobą, żeby ta gmina się rozwijała – mówiła. – Proszę mi zaufać, bo mamy jeszcze dwa lata, by zakończyć tę kadencję, że działamy dobrze, że mamy fajne pomysły i rozwijamy tę gminę jak najlepiej. ŁM/REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest