KĘPNO: Blaski i cienie szpitala

M.in. o kondycji finansowej szpitala, kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, realizowanych programach diagnostycznych i zahamowaniu tendencji spadkowej, jeśli chodzi o porody mówiło na zwołanej w miniony piątek konferencji prasowej kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Dyrektor SP ZOZ Beata Andrzejewska zwróciła uwagę na fakt, że ,,jak wszystkim powszechnie wiadomo, sytuacja powiatowych szpitali ogólnie jest zła”. Mówi się, że 98% placówek odnotowuje pogorszenie wyników finansowych. W kępińskim SP ZOZ rok 2019 zamknięto ze stratą na poziomie ok. 4 mln zł. – Natomiast jest zdecydowanie niższa niż w roku poprzednim i zdecydowanie niższa od prognozowanej (6 mln zł – przyp. red.) na ten rok – podkreślała dyrektor. – Udało nam się w tej trudnej sytuacji finansowej oddać pożyczkę udzieloną nam przez Powiat Kępiński w wysokości 1 mln zł. Zgodnie z umową pożyczka ta została zwrócona w całości pod koniec ubiegłego roku, ale także w ramach pomocy dla szpitala powiat Przyznał nam ponownie pożyczkę w tej samej wysokości. To przede wszystkim pomoże nam w bezpiecznej bieżącej działalności szpitala i uregulowaniu zaległych zobowiązań – wyznała. Te wymagalne dziś wynoszą około miliona złotych, ale na koniec 2019 r. oscylowały wokół 1,5 mln.
Dyrektor Andrzejewska podkreślała, że choć rok 2019 zapowiadał nie najlepiej pod względem finansowym – nie było problemów, jeśli chodzi o dostawy leków czy sprzętu, tak by szpital mógł bezpiecznie funkcjonować i zapewnić mieszkańcom bezpieczny dostęp do świadczeń medycznych.

RYCZAŁT NA 101,4%

SP ZOZ nie miał też problemu, jeśli chodzi o realizację kontraktu z NFZ. – Wspaniała współpraca z medyczną kadrą zarządzającą szpitala pozwoliła nam zrealizować kontrakt na oczekiwanym poziomie – podkreślała dyrektor. Fakt, realizacja ryczałtu do 2019 r. wyniosła 101,4 procent. – To jest ważne, ponieważ szpital, żeby utrzymać poziom kontraktu na rok następny musi zrealizować bieżący kontrakt na poziomie 98 – 105%. Niestety ten rok jest rokiem kolejnych wyzwań w zakresie głównie finansów, głównie z powodu zmiany przepisów o wzroście minimalnego wynagrodzenia. Tym bardziej, że w szpitalach należy wyłączyć składniki wynagrodzenia za staż pracy – wyznała. W konsekwencji na płace trzeba będzie wydać o 700 tys. zł więcej, których w kontrakcie na ten rok po prostu nie ma.

TO, CO CIESZY

Dyrektor mówiła o zatrudnieniu w szpitalu chirurga naczyniowego (piszemy o tym na str. 11) i pozyskaniu kolejnych specjalistów, jeśli chodzi o ortopedię urazowo-ortopedyczną. – Zwiększyliśmy dostępność do poradni ortopedycznej, jednocześnie zwiększyliśmy czas pracy poradni chirurgicznej – poinformowała Andrzejewska. Co ważne, w szpitalu w Kępnie nie ma kolejek do badań tomografii komputerowej.
To nie wszystko, SP ZOZ realizuje też ważne dla mieszkańców programy diagnostyczne. – Zapraszamy osoby chore na cukrzycę do skorzystania w ramach naszej Poradni Diabetologicznej z programu profilaktyki retinopatii cukrzycowej – mówiła dyrektor. – Jest to badanie wzroku dla chorych na cukrzycę. Realizujemy także program przesiewowy badań diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, jest to program realizowany w naszym gabinecie lekarza rodzinnego działającego przy szpitalu w Kępnie. Realizujemy także program pilotażowy dla kobiet w ciąży w okresie poporodowym. (…) W najbliższym czasie przystąpimy też do nowego programu – zdrowa aorta, polegającym na badaniu USG jamy brzusznej w kierunku tętniaka aorty brzusznej.
Cieszy fakt, że w szpitalu odwróciła się spadkowa od kilku lat tendencja urodzeń noworodków. Od 2016 roku odnotowano tutaj spadek o około 100 porodów rocznie. – Po analizie roku 2019 odnotowaliśmy utrzymanie liczby porodów w stosunku do poprzedniego roku – wyznała dyrektor. – Nasz personel na oddziale noworodkowym zapewnia możliwość i pomoc w karmieniu naturalnym. Na oddziale noworodkowym oferujemy też, zwłaszcza dla tatusiów, możliwość kangurowania noworodków. W szpitalu funkcjonuje bezpłatna szkoła rodzenia. Unowocześniliśmy formułę jej funkcjonowania i prowadzenia – przyznała Andrzejewska. – Prowadzą ją prawdziwi fachowcy: zaangażowane położne oddziału ginekologicznego, oddziału noworodkowego, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, a także pediatra i ginekolog.
Z uwagi na długie kolejki, jeśli chodzi o badania laboratoryjne, stworzono w laboratorium dwa nowe stanowiska w rejestracji, jak i dwa nowe punkty pobrań. – One zaczynają już funkcjonować – mówiła Andrzejewska. – Będzie możliwość wykonywania badań bez ograniczeń. Staramy się by badania były wykonywane także w soboty.

ŁYK STATYSTYKI

Statystycznie rzecz biorąc, w roku 2019 z usług kępińskiego szpitala skorzystało 18,5 tys. pacjentów, z czego ok. 30% są to osoby spoza województwa Wielkopolskiego, a 11% to mieszkańcy innych powiatów z terenu województwa wielkopolskiego. Liczba ta jest duża dlatego, że w okolicznych szpitalach nie ma Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (najbliższy SOR jest w Ostrowie Wlkp.), szpital w Kępnie dysponuje też lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych. – Dysponujemy diagnostyką, która jest dostępna 24 godziny na dobę. To warunkuje, że bardzo dużo pacjentów z ościennych powiatów (…) trafia do naszego SOR, jak również ,,wieczorynki’’ i świątecznej opieki zdrowotnej – tłumaczy dyrektor.
W samej ,,wieczorynce’‘ (od godz. 18 wieczorem do 8 rano) obsługiwanych jest tu 19 tys. osób rocznie, z czego 10% to pacjenci z innych województw. W Poradniach Specjalistycznych rocznie przyjmowanych jest około 30 tys. osób. Na zlokalizowanym na dachu szpitala lądowisku w 2018 roku były 44 lądowania, w 2019 roku – 30.
W roku 2019 kępiński SP ZOZ odnotował zdecydowany wzrost liczby wyjazdów ratunkowych. Średnio karetki pogotowia wyjeżdżały tutaj 10 razy dziennie, w sumie takich wyjazdów było ok. 3400, co stanowi wzrost o 400 w porównaniu z 2018 r. Karetka specjalistyczna ,,S” (zespół z lekarzem) wyjeżdżała aż 1434 razy, natomiast karetka podstawowa ,,P” (zespół złożony z ratowników bez lekarza) znacznie częściej, bo ok. 2000 razy w ciągu roku, co stanowi wzrost o 300 wyjazdów w stosunku do roku poprzedniego.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Dyrekcja SP ZOZ w Kępnie przymierza się do modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego oraz noworodkowego, głównie chodzi o utworzenie własnych węzłów sanitarnych. Chcą też utworzyć salę cięć na oddziale, jak również rozbudować anestezjologię i intensywną terapię. W tej chwili oddział posiada 4 łóżka, docelowo będzie to oddział 6-łóżkowy. Druga z ważnych inwestycji będzie ucyfrowienie aparatur rentgenowskich.
Równie ważnym wyzwaniem jest budowa w ciągu najbliższych 2-3 lat 49-łóżkowego pawilonu w Oddziale Rehabilitacyjnym w Grębaninie.
– Naszym pierwszym celem było, żeby serce szpitala, czyli blok operacyjny i centralna sterylizatornia, było na najwyższym poziomie i to jest zrobione – podkreślał z-ca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych Marian Olejniczak. – Teraz rozszerzamy inwestycje na poszczególne oddziały. Serce szpitala funkcjonuje na najwyższym poziomie. Mamy zakończony i oddany do użytku blok operacyjny, centralną sterylizatornię, SOR. W Grębaninie mamy pełne obłożenie, tam jest 40 łóżek. Liczba łóżek jest niewystarczająca nawet do posiadanego kontraktu, więc jest to uzasadnione finansowo.
Czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o oddział ortopedyczny w Kępnie? Nie, bo NFZ stoi na stanowisku, że taki oddział nie ma w Kępnie racji bytu, dlatego że świadczenia ortopedyczne w ramach oddziału chirurgicznego są zabezpieczone.
Z-ca dyrektora ds. medycznych Zbigniew Bera przybliżył uwarunkowania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Musimy zachować zdroworozsądkowe podejście do sprawy – apelował. – Podjęliśmy działania, na SOR wyznaczono miejsca dla osób z infekcjami. (…) – Taki pacjent u nas w szpitalu nie powinien się znaleźć, chyba że będzie to pacjent z niewydolnością oddechową – dowodził. Pacjenci z podejrzeniem zarażenia powinni być przewożeni bezpośrednio do wyznaczonych szpitali, gdzie funkcjonują oddziały zakaźne.
ŁMZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest