KĘPNO: Mniej ambitny

– Projekt nie jest taki ambitny jak 2 lata temu. Zawsze po dużych, dynamicznych inwestycjach jest czas zwolnienia, przygotowania się do kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych – mówił o budżecie miasta i gminy Kępno na 2019 rok burmistrz Piotr Psikus.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 14 radnych, wstrzymało się 5.
– Rok 2019 to Biblioteka Samorządowa, to Klub Seniora, to kanalizacja Mikorzyna, Szklarki Mielęckiej, Borku Mielęckiego, to całkowita przebudowa Osiedla Wojska Polskiego i ulic przyległych, to kolejna budowa dróg na terenie miasta i gminy Kępno i całe Osiedle Nowowiejskiego, kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Krążkowach, a także przygotowywanie się do kolejnych projektów inwestycyjnych w bazie oświatowej, rekreacyjnej, służącej poprawie jakości życia mieszkańców Kępna i o tym nie zapominamy – mówił burmistrz Psikus.
W budżecie tym na inwestycje zapisano 22% całkowitych wydatków.
– Zmieniamy co roku budżet wnosząc i głosując nad autopoprawkami, dokładamy środków finansowych i realizujemy te inwestycje, jakie są oczekiwane przez mieszkańców naszej gminy – tłumaczył Psikus. – Cieszę się bardzo, że budżet obywatelski, który w 2015 roku był uruchomiony z roku na rok spotyka się z takim dużym zaintresowaniem wśród mieszkańców. Powoduje mobilizację społeczności lokalnej, która przejawia się poprzez zgłaszane propozycje do budżetu, które są przedmiotem analizy i potem są realizowane. To jest takie poczucie obywatelskości, poczucie tego, że mieszkańcy miasta i gminy utożsamiają się z tym, co się dzieje na terenie miasta i gminy Kępno. Budżet miasta to również dotacje. Największa dotacja do Przedszkole Sióstr Boromeuszek, to dotacja do Biblioteki Samorządowej. Nie zapominamy o realizacji zadań sportowych. Zwiększamy nasze udziały w Spółkach: Oświetlenie Uliczne, Wodociągi Kępińskie, Projekt Kępno, TBS. Tam przeznaczamy swoje środki, żeby wesprzeć inwestycje naszych podmiotów.
Dochody budżetu to 116.702.832 zł. Wydatki wyniosą 118.057.490 zł.
– Budżet to jest całokształt działania gminy, między innymi to są też podatki – przypomniał radny Szymon Szczęsny, który nie poparł uchwały. – Myślę, że jesteśmy tutaj przygotowywani do festiwalu podwyżek, który nastąpi być może w przyszłym roku.
ŁMZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest