Kępno: Rada ma wątpliwości

Rada Miejska Kępna zobowiązała burmistrza, aby do czasu przygotowania kosztorysu wstrzymać procedury przetargowe związane z planowaną budową obiektu wielofunkcyjnego, w tym lodowiska, na który gmina pozyskała 2,3 mln zł dofinansowania. – To działanie na szkodę gminy i wysoko niegospodarne – odparł Piotr Psikus. – Nie wstrzyma mnie opinia radnych, bo nie jest dla mnie wiążąca – zakomunikował.

Temat budowy obiektu pojawił się rok temu, kiedy Gmina pozyskała na ten cel 2,3 mln zł dofinansowania, wtedy też radni zabezpieczyli w budżecie odpowiednie środki na to zadanie, które w sumie ma kosztować ok. 8 mln zł.
Wtedy niemal wszyscy byli za, teraz – kiedy burmistrz Psikus utracił w ostatnim czasie większość w Radzie – wielu z nich zmieniło zdanie. Wyraz temu dał radny Szymon Szczęsny, który na czwartkowej sesji w imieniu Klubu Wspólnie dla Miasta i Gminy Kępno wystąpił z wnioskiem, aby wstrzymać się z realizacją tego zadania. Szczęsny tłumaczył, że z uwagi na zawirowania na rynku budowlanym (znacznie rosnące ceny materiałów budowlanych) radni chcieliby wcześniej poznać kosztorys inwestorski planowanej inwestycji, jak program funkcjonalno – użytkowy obiektu w czasie całego roku.
– Takie dane przygotujemy – odpowiedział burmistrz, nie chciał jednak się zgodzić na wstrzymanie procedury przetargowej, tym bardziej, że Gmina ma już podpisaną umowę na dotację. – Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem – dowodził. – Procedurę przetargową musimy ogłosić bez względnej zwłoki.
Szczęsny podtrzymywał jednak swój wniosek oczekując od Rady, aby wyraziła swoją opinię w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszał od Psikusa, że taka opinia nie jest dla niego wiążąca. – Dla mnie ważna jest umowa z ministerstwem sportu o przyznanej dotacji – tłumaczył Piotr Psikus. – Będę rozliczany z tych dotacji w terminie, a przekroczenie terminu grozi oddaniem dotacji. Dlatego procedura przetargowa jest dla mnie wiążąca i będzie prowadzona – zdecydował.
Wniosek o wstrzymanie procedur przetargowych do czasu przygotowania kosztorysu inwestorskiego i programu funkcjonalno-użytkowego funkcjonowania lodowiska w okresie 12 miesięcy został jednak poddany pod głosowanie.
– To działanie na szkodę gminy i wysoko niegospodarne – uznał burmistrz. – Opóźnienie inwestycji może spowodować wzrost kosztów inwestycji, a także niewywiązanie się przez samorząd gminy Kępno, za który odpowiadam, z umowy podpisanej z Departamentem Ministerstwa Kultury i Sportu, który wsparł inwestycję dofinansowaniem. Podjęcie takiej opinii świadczy o braku elementarnej wiedzy i jest podejściem typowo politycznym, dążącym do uniemożliwienia realizacji tego zadania. Zgadzam się z sugestią radnego Szczęsnego o przekazaniu większej ilości informacji dotyczących kosztorysu i funkcjonowaniu obiektu. Takie dokumenty posiadamy, bo inaczej nie moglibyśmy ogłaszać procedury przetargowej. Jest to oczywiste dla kogoś, kto chociaż łyknął pracy w samorządzie. Do każdego przetargu przecież musi być opracowany kosztorys. Nie wstrzyma mnie opinia radnych, bo nie jest dla mnie wiążąca – oświadczył Psikus.
W odpowiedzi usłyszał od Szczęsnego, że pierwotnie dofinansowanie tego zadania miało być na poziomie 80 procent, więc trudno było być przeciwnym jego realizacji. – Teraz okazało się, że jest to na poziomie 20%, dlatego zaczynamy zadawać pytania, bo większość tych środków idzie kosztem innych inwestycji, które mogłyby być zrealizowane na terenie gminy – argumentował radny.
Radna Alicja Młot zaznaczyła, że jeżeli inwestycja zostanie teraz wstrzymana, to będzie niosło to za sobą poważne konsekwencje, że zwrot dotacji spowoduje zablokowanie realnego wsparcia dla różnych inwestycji ze środków rządowych na najbliższe 3 lata.
Wniosek radnego Szczęsnego poparło 9 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Co zrobi burmistrz?
ŁMZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest