KĘPNO: W ciągu 2 lat zainwestowali 11 milionów

3 stycznia w kępińskim Starostwie podpisano dwie kluczowe umowy dotyczące kolejnych inwestycji, które realizowane będą w najbliższych miesiącach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Pierwsza – z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – dotyczy udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 mln zł. Druga dotyczy zakupu nowego tomografu komputerowego dla kępińskiego szpitala.

Zaciągnięty kredyt pozwoli kępińskiemu SP ZOZ na zakup nowoczesnego 16-rzędowego tomografu komputerowego oraz wyposażenie centralnej sterylizatorni, której pomieszczenia zlokalizowane są bezpośrednio nad nowym blokiem operacyjnym. Warto dodać, że w kosztach obu tych zadań partycypuje Powiat Kępiński, który ze swojego budżetu przeznaczył na ten cel 1.035.000 zł.
– Te inwestycje, to realizacja priorytetów inwestycyjnych z 2016 roku – wyznała obecna na podpisaniu umów sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju poseł Andżelika Możdżanowska. – To były trudne, odważne, ale niezwykle potrzebne decyzje, które wymagały zaangażowania ogromnych środków finansowych. Dziś realizujemy ostatni z planów wyposażenia naszego szpitala w nowoczesny sprzęt. Ta i poprzednie inwestycje to podstawowe standardy w leczeniu pacjentów w szpitalu. Lądowisko, nowoczesny blok operacyjny, wyposażenie sterylizatorni i najnowocześniejszy tomograf, już jako własność szpitala. By zagwarantować wysoki standard leczenia, zainwestowaliśmy w ciągu dwóch ostatnich lat ponad 11 milionów złotych, z czego 9,2 mln to pozyskane środki zewnętrzne. Teraz najważniejsza jest jakość leczenia i opieki.
Dostawcą nowego tomografu jest firma ALTERIS z Katowic, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Wartość zakupu to 1.958.295 zł, z czego 1.360.000 zł pokryte zostanie z zaciągniętego kredytu, a 598 295,00 zł to dotacja Powiatu Kępińskiego.
Nowy tomograf w kępińskim szpitalu to znaczący postęp jakościowy świadczonych tu usług medycznych, to również spore oszczędności finansowe dla szpitala. Obecnie wykorzystywany 4-rzędowy tomograf komputerowy jest dzierżawiony przez szpital, co wiąże się z kosztem ok. 36.000 zł miesięcznie za użytkowanie tego urządzenia. Nowy 16-rzędowy tomograf będzie stanowił własność szpitala i dodatkowo objęty będzie 7-letnią gwarancją.
Wartość raty miesięcznej związanej z zaciągniętym kredytem w zakresie tomografu komputerowego to 20.000 złotych. W rozrachunku daje to spore oszczędności, a szpital posiada swój własny a nie dzierżawiony sprzęt medyczny. Szpital w Kępnie wykonuje badania w zakresie tomografu komputerowego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczenia te są finansowane przez NFZ w 100%.
Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyposażeniem centralnej sterylizatorni. Zgodnie z szacunkiem koszt tego zadania wyniesie 900.000 zł.
REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest