ŁĘKA OPATOWSKA: Nie dla propozycji przebiegu S11

9.910 zł brutto zarabiać będzie wójt Łęki Opatowskiej Adam Kopis. Podczas czwartkowej sesji Rada Gminy przyjęła oświadczenie, w którym wyraża sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów przebiegu drogi S11.

Ustalenie wynagrodzenia dla wójta i diet dla radnych było jednym z ważnych, choć nie najważniejszym punktem porządku obrad ostatniej sesji Rady Gminy Łęka Opatowska. Radni zdecydowali, że wójt Adam Kopis zarabiać będzie 9.910 zł brutto (wcześniej 8.795 zł), na co składa się wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1.800 zł, dodatek specjalny (38% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 2.470 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę – 940 zł.
Zryczałtowana dieta radnego wynosić będzie 500 zł (wcześniej 300 zł), nieco więcej, bo 600 (zł dostanie wiceprzewodniczący rady, a dieta przewodniczącego wynosić będzie 1.300 zł.
Wójt zaapelował, aby rada zajęła stanowisko w sprawie planowanego przebiegu drogi S11. – Nie podjęcie jakiegokolwiek stanowiska nie będzie niczym dobrym – przekonywał. – Na tę chwilę ja jako Adam Kopis, mieszkaniec gminy a dziś również jako wójt stoję na stanowisku, żeby ingerencja w zabudowę mieszkaniową na terenie gminy Łęka Opatowska była żadna, żeby nie było wyburzania domów, żeby nie było jakichkolwiek ingerencji w strukturę tego wszystkiego co istnieje i czego ludzie się dorobili.
W tym też duchu było wydane przez Radę oświadczenie.- Rada Gminy w Łęce Opatowskiej wyraża sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów przebiegu drogi S11 – czytamy. – Wnioskujemy, aby droga przebiegała w linii prostej i na jak najdłuższych odcinkach była usytuowana do linii kolejowej, a jej budowa nie powodowała wyburzeń istniejących obiektów i budynków mieszkalnych. Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie budowy zjazdu na terenie naszej gminy.Rada uchwaliła również ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym, który będzie wynosił 15 zł za każdą godzinę oraz tyle samo za udział w szkoleniu pożarniczym. REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest