ŁĘKA OPATOWSKA: Radni uchwalili tegoroczny budżet

28 stycznia Rada Gminy w Łęce Opatowskiej jednogłośnie uchwaliła budżet na 2019 r. Dochody wyniosą 29 mln 957 tys. zł, wydatki – 41 mln 341 tys. zł. Planowany deficyt w kwocie 11 mln 384 tys. zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.
– To będzie ciężki rok, a inwestycje dużego kalibru – tak o zaplanowanym budżecie przed jego uchwaleniem na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy powiedziała Alina Brząkała, skarbnik gminy.
Największe dochody, bo aż 14 mln 845 tys. gmina będzie mieć z podatków i opłat lokalnych. Kwota ta stanowi połowę ogółem planowanych dochodów budżetu na 2019 r. Spore profity dadzą także subwencje z Ministerstwa Finansów: subwencja oświatowa – 5 mln 300 tys., a wyrównawcza – 718 tys. Znaczną część dochodów stanowić będą wpływy m.in. za pobór wody, z najmów i dzierżaw, odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
Na inwestycje zaplanowano blisko 15 mln 400 tys.
– W 2015 roku na wydatki inwestycyjne mieliśmy przeznaczone około półtora miliona – zwrócił uwagę wójt Adam Kopis. – W 2016 już dwa razy tyle, w 2017 – 4 miliony, w minionym roku 6,5 miliona, a dziś aż kilkanaście milionów.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć będzie dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków dla Rakowa i Marianki Siemieńskiej. Rozpoczęła się ona w listopadzie 2018 roku, a zakończy najpóźniej w pierwszej połowie października tego roku. Wartość zadania to blisko 8 mln 334 tys. (w tym roku na ten cel samorząd przeznaczył pozostałe do zapłaty 7 mln 200 tys.).
Gmina zamierza także do końca lipca zakończyć budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym w Łęce Opatowskiej. Całkowity koszt inwestycji to 3 mln 960 tys. Łęka Opatowska stara się o dofinansowanie do tej rozbudowy i funkcjonowania budynku z rządowego programu „Maluch+”, edycja 2019.
Na rozbudowę (o dwie sale lekcyjne i bibliotekę) Szkoły Podstawowej w Siemianicach samorząd zarezerwował na ten rok 1 mln 380 tys.
W planach są także m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Piaskach (od ulicy Brukowej w Łęce Opatowskiej) – etap I, przygotowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Piaskach (wieś) – etap II, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łęce Opatowskiej, wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ujęcia wody w Siemianicach, remont i modernizacja sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska.
Jest też dużo mniejszych, ale równie ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. To m.in. przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew – Zmyślona Słupska oraz Opatów ul. Parkowa, Biadaszki i Raków, jak również projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego.
856 tys. zaplanowano na Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Przeciwpożarową, w tym 415 tys. przeznaczono na utrzymanie jednostek straży pożarnych. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie, rozbudowę z przebudową budynku remizy OSP Trzebień, dotację dla OSP Piaski na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Na fundusz sołecki przydzielono 385 tys.
– Do wydatkowania każdej złotówki potrzebne są państwa decyzje – powiedział do radnych po przyjęciu przez nich budżetu Adam Kopis. – Liczę na współpracę z sołtysami i z państwem. Poprzez szukanie prawidłowych rozwiązań dla dobra mieszkańców naszej gminy możemy dalej podążać w kierunku, który przedstawiliśmy cyframi. Liczę, że budżet uda nam się zrealizować z państwa pomocą i przy państwa aprobacie. Dziś mówi się: „Teraz, jak już jesteście w tym miejscu, możecie budować i realizować inwestycje sami, bo jesteście bogaci”. Nie, będziemy się starać zmniejszać środki inwestycyjne po naszej stronie, a szukać rozwiązań przy wsparciu środków zewnętrznych.
EWZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest