Krążkowy: ,,Rondo im. Kornela Morawieckiego’’

Rada Miejska w Kępnie nadała rondu w ciągu drogi krajowej nr 11 w Krążkowach nazwę ,,Rondo im. Kornela Morawieckiego’’. I choć pojawiły się głosy sprzeciwu, zdecydowana większość podniosła ręce za tą uchwałą.

Zanim jednak Rada pochyliła się nad projektem uchwały w tej sprawie, radny Marcin Tyc złożył wniosek, aby punkt ten wykreślić z porządku obrad, argumentując, że nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych, samorząd nie uzyskał też opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie. Tyc mówił również o ,,wątpliwych zasługach Kornela Morawieckiego dla ziemi kępińskiej’’. Wniosek ten przepadł jednak w głosowaniu
Z wnioskiem, aby patronem ronda stanowiącego wjazd na obwodnicę Kępna był współtwórca Solidarności Walczącej śp. Kornel Morawiecki wyszedł do lokalnych władz samorządowych Zarząd Powiatu Kępińskiego, poparł go także burmistrz Piotr Psikus. – Projekt odnosi się do Kornela Morawieckiego. Do tego działacza Solidarności Walczącej, który potrafił zaryzykować swoim życiem, swoją rodziną w tych latach, w których odwaga, poświęcenie były w cenie – przekonywał.

NIE NEGUJĘ, ALE…

Przeciwnego zdania był jednak radny Mirosław Różewski, nie zgadzając się z wnioskodawcami jakoby Kornel Morawiecki miał niezaprzeczalny wkład w budowę ruchu solidarnościowego, zarzucając mu, że zakładając Solidarność Walczącą rozbijał Solidarnoś od środka. – Nikt nie neguje działalności pana Morawieckiego w czasie tzw. komuny, oczywiście był prześladowany przez SB, był nawet więziony, był deportowany, ale może przyjrzymy się, jakie miał osiągnięcia po osiągnięciu wolności, po 1990 roku – mówił radny. (…) – Co takiego dobrego zrobił pan Kornel Morawiecki dla miasta Kępna, dla powiatu kępińskiego? Czy my musimy wybierać patrona tego ronda tylko dlatego, że aktualnie stanowisko premiera pełni jego syn? Żeby się przypodobać panującej opcji politycznej?

CZYNY ŚWIADCZĄ O NIM

– Chciałem później zabrać głos, natomiast wywołany tą wypowiedzią i tym dziwnym nastawieniem nie mogę nie zabrać głosu – odparł starosta Robert Kieruzal. – Postać Kornela Morawieckiego, dla niektórych zasłużona, dla niektórych kontrowersyjna… Żyjemy w takiej Polsce i cieszmy się z tego, że możemy wypowiadać różnego rodzaju opinie na ten temat. To jest coś, co w tym momencie jest dorobkiem właśnie tych czasów, które ja pamiętam, ale niestety nie dane było mi działać.
Starosta przekonywał, że to właśnie czyny Kornela Morwieckiego świadczą o tym, jakim był człowiekiem. – Możemy się z tym nie zgadzać, możemy oczywiście oponować, ale to co zdziałał, i to co ludzie o nim mówią, to świadczy o człowieku – dowodził. (… ) – Ważne jest, jakim był człowiekiem, co robił, jakie wyznawał zasady.

UKRYWAŁ SIĘ W KĘPNIE

– Kornel Morawiecki w okresie stanu wojennego przebywał wielokrotnie w Kępnie – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały burmistrz Piotr Psikus. – Ukrywał się w samym mieście. Ówczesna Służba Bezpieczeństwa prowadziła akcję o kryptonimie ,,Ośmiornica’’, która miała na celu odnalezienie i aresztowanie ukrywającego się od 1981 roku lidera Solidarności Walczącej. Na terenie Kępna i jego okolic Służbie Bezpieczeństwa akcja ta się nie udała – czytamy.
Kiedy już uchwała została przyjęta (14 za. 3 przeciw), obecna na sesji europoseł Andżelika Możdżanowska podziękowała samorządowcom za jej przyjęcie a burmistrzowi Piotrowi Psikusowi i Zarządowi Powiatu za ,,sprawne skoordynowanie działań’’ oraz ,,docenienie wielkiego człowieka’’. REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest