Rusza Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

W miniony czwartek w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim”.

Liderem projektu jest Powiat Kępiński, w imieniu którego działania realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Partnerami projektu są: spółka MEDRA Kasprzak – Smardz i Wspólnicy i Fundacja AKME. Całkowita wartość projektu to 4.139.898 złotych, przyznane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi kwotę 3.725.908,21 złotych.
Stosowną umowę w tym zakresie parafowali ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wicemarszałek Krzysztof Grabowski, a ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Zuzanna Puchalska.
W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz Lidia Matysiak i Łukasz Smardz – przedstawiciele partnera MEDRA Kasprzak – Smardz i Wspólnicy. Fundację AKME reprezentował Maciej Mankiewicz.
Opracowanie projektu podyktowane było faktem, że na terenie powiatu kępińskiego jak i w sąsiednich powiatach nie ma dostępu do specjalistów dziecięcych, w tym: psychiatry dziecięcego i neurologa dziecięcego. Rodzice z dziećmi muszą jeździć na konsultacje do Wrocławia, Kalisza bądź Ostrowa Wielkopolskiego. Dodatkowo jeszcze w dobie pandemii istnieje większe zagrożenie występowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, w tym: depresji czy myśli samobójczych.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) powstanie z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Celem głównym ŚCZP będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. ŚCZP pomagać będzie dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi.
Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społeczno – zdrowotnych i objęcie kompleksowym wsparciem 230 osób z zaburzeniami psychicznym wraz z 80 osobami z ich otoczenia. Projekt będzie realizowany w terminie od 1.09. 2021 roku do 31.06.2023 roku. W ramach zadania zatrudnieni zostaną specjaliści, w tym psychiatra dziecięcy, neurolog dziecięcy, psycholog kliniczny oraz inni specjaliści – terapeuci pracujący z dzieckiem i rodzicami.
W ramach bezpłatnego wsparcia ŚCZP oferować będzie usługi z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych. Zespół będzie realizował profilaktykę uniwersalną czyli skierowaną do wszystkich osób, w tym: dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców. Celem szkoleń edukacyjno – profilaktycznych będzie: promocja zdrowia psychicznego, kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnienie wiedzy uczestników o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży.
W ramach usług z zakresu zdrowia psychicznego organizowane będą m.in. wizyty diagnostyczne (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna), konsultacje psychologiczne z psychologiem,  konsultacje psychiatryczne z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży, konsultacje neurologiczne z lekarzem neurologiem dziecięcym, terapia neurologopedyczna, psychoterapia indywidualna, psychoterapia systemowa (terapia rodzin) i grupy wsparcia. – Pracować będziemy z naszymi uczestnikami w ich naturalnym środowisku – mówi Zuzanna Puchalska. – Oferujemy wizyty domowe. Współpracować będziemy z innymi podmiotami i organizacjami ochrony zdrowia psychicznego.
ŚCZP będzie miało swoją siedzibę w Kępnie. W Ostrzeszowie powstanie filia ŚCZP prowadząca m.in. oddział dzienny.
REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest