Samorządy liczą na dofinansowanie

Niemal wszystkie samorządy powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego już wiedzą, jakich inwestycji dotyczyć będą składane przez nie wnioski o dofinansowanie w drugiej i trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, efektywne zaangażowanie sektora finansowego.
Druga edycja naboru wniosków w ramach programu trwa od 28 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. W tym rozdaniu do samorządów trafić ma łącznie ok. 20 mld zł. Wielkość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji i może wynieść od 95% do 80%.
W czasie drugiego naboru każdy samorząd może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł, jeden, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i jeden (obligatoryjny), którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.
Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji w naborze wniosków dla gmin popegeerowskich (Edycja trzecia – PGR). Tu wartość dofinansowania wynosi 98%.

POWIAT OSTRZESZOWSKI

Jak nas poinformował starosta Lech Janicki, wypracowane wstępnie propozycje dotyczą Domów Pomocy Społecznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie. – Wniosek będzie zawierał zadania inwestycyjne i modernizacyjne pierwszej potrzeby (oczyszczalnie ścieków, windy, urządzenia grzewcze, elementy ppoż. itp.) i zamknie się kwotą nieprzekraczającą 5 mln zł – przekonuje. Drugi wniosek, o charakterze drogowym, zamknie się kwotą ok. 10 mln zł i będzie zawierał zadania modernizacji dróg, między innymi: w gminie Mikstat (Przedborów, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie), w gminie Doruchów (droga w kierunku Plugawic), w gminie Grabów nad Prosną (Bobrowniki, Dębicze) i w gminie Ostrzeszów (Myje, Potaśnia).
Kolejny wniosek dotyczyć będzie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 2.
Wnioski w zakresie obszarów popegeerowskich będą dotyczyć: ulicy Hetmańskiej w gminie Ostrzeszów, drogi Mąkoszyce-Rybin oraz Kuźnica Myślniewska-Zmyślona Ligocka w gminie Kobyla Góra oraz drogi Torzeniec w gminie Doruchów – drogi Torzeniec-Korzeń. – Drugi wniosek będzie dotyczył pozycji wymienionych we wniosku pierwszym plus remont odcinka przechodzącego przez powiat ostrzeszowski (gm. Czajków) traktu kaliskiego i odcinka drogi na terenie sołectwa Głuszyna – mówi starosta.
Całkowita wartość składanych przez Powiat wniosków nie przekroczy 16 mln zł.

MIKSTAT

W ramach kolejnej edycji rządowego programu Polski Ład Miasto i Gmina Mikstat składa trzy wnioski inwestycyjne:
1. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicach Odolanowskiej i Ogrodowej w Mikstacie.
2. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Sportowej w Mikstacie.
3. Termomodernizacja gminnych obiektów publicznych, w tym budynków szkolnych w Mikstacie, Biskupicach Zabarycznych, Kaliszkowicach Kaliskich i Kaliszkowicach Ołobockich. – W tym momencie nie możemy jeszcze podać jakie będą przewidywane koszty realizacji tych inwestycji, a więc o jakie dotacje będziemy wnioskować – mówi burmistrz Henryk Zieliński.

CZAJKÓW

Gmina Czajków w sumie zamierza złożyć pięć wniosków:
Polski Ład EDYCJA 2
1. Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków – dofinansowanie 2.601.000 zł.
2. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Czajków, Klon, Muchy i Mielcuchy – dofinansowanie 4.132.500 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Muchy – Salamony – droga wnioskowana również w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wniosek został przyjęty do realizacji; w ramach Polskiego ładu wnioskowanie o około 50 % wartości (wkład własny do RFRD).

Polski Ład EDYCJA 3 PGR
1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez budowę chodników przy drogach gminnych i wewnętrznych w sołectwie Czajków – dofinansowanie 1.990.250 zł.
2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury sportowo – kulturalnej w miejscowości Czajków – nie określono jeszcze wartości kosztorysowej zadania – szacunkowo wniosek powinien być poniżej 2 mln zł.

DORUCHÓW

W ramach drugiej edycji Rządowy Fundusz Polski Ład Gmina Doruchów zamierza złożyć wnioski na dwa zadania:
1. Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Doruchów (wartość zadania: 5.000.000 zł).
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Doruchów (30.000.000 zł).
W ramach trzeciej edycji, dotyczącej terenów popegeerowskich, samorząd Doruchowa zamierza złożyć wnioski na: przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w popegeerowskiej miejscowości Torzeniec oraz budowę Centrum zabaw i rekreacji „Dwie morgi słońca” w (5.000.000 zł).

KOBYLA GÓRA

Twardy orzech do zgryzienia mają samorządowcy z Kobylej Góry, okazuje się bowiem, że zgłoszona przez wójta Wiesława Berskiego propozycja, aby w Polskim Ładzie – w ramach trzeciej, przeznaczonej dla terenów popegeerowskich edycji – szukać środków z przeznaczeniem na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kobylej Górze nie znalazła uznania wśród opozycyjnych radnych.
– Nie podając żadnego konkretnego argumentu, radnym nie spodobał się pomysł złożenia wniosku w ramach wniosku dla gmin popegeerowskich na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kobylej Górze na kwotę ok. 4 mln zł przy dofinansowaniu 98% tylko dlatego, aby złożyć wniosek na odcinki dróg po kilkaset metrów w miejscowościach Rybin i Pisarzowice, gdzie kwota inwestycji to kilka set tysięcy złotych każda – wyznaje wójt, odnosząc się do dyskusji, jaka miała miejsce na posiedzeniu komisji budżetowej. Tymczasem Berski przekonuje, że przy rozsądnie i zasadnie złożonych wnioskach na inne milionowe zadania gminę stać będzie, aby zrobić te drogi z własnych środków. Tym bardziej, że są to drogi gruntowe, gdzie pas drogowy pozwoli na 3-metrową szerokość drogi. – Co innego zadania kosztowne, jak właśnie przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia za kilka mln zł – przekonuje. – Sam bieżący remont tego budynku to koszt ok.1 mln zł.
Wójt Berski podkreśla, że przedłożone przez niego propozycje wniosków zostały przygotowane w oparciu o realne potrzeby gminy. – Pozwolą zrealizować bardzo kosztowne inwestycje, a zaoszczędzone w ten sposób środki w budżecie gminy dają możliwość wykonania zadań, inwestycji, na które nie uzyskamy środków zewnętrznych – przekonuje.

OSTRZESZÓW

Miasto i Gmina Ostrzeszów zamierza złożyć trzy wnioski w aktualnym naborze Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II:
1. Pierwszy projekt to przebudowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ścisłym centrum Ostrzeszowa.
2. Drugi projekt będzie obejmował dwa zadania dotyczące miejsc wypoczynku i rekreacji: rewitalizacja Parku Kosynierów znajdującego się przy Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, pomiędzy ulicą Zamkową i Piastowską oraz budowa obiektów rekreacyjnych: skateparku i pumptracku przy ulicy Norweskiej na terenie byłej Szkoły Podstawowej.
3. Trzeci projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.
Ponadto zostaną złożone dwa projekty w ramach naboru Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach.
2. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Kąpielowej w kierunku Bałczyny.

KRASZEWICE/GRABÓW

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od wójta Konrada Kuświka wynika, że w gminie Kraszewice nie ma jeszcze skrystalizowanych do końca priorytetów, jakie wnioski powinny zostać złożone w ramach Polskiego Ładu w tym rozdaniu.
Podobnie rzecz się ma w Grabowie nad Prosną, wiadomo jednak – jak nas poinformował burmistrz Maksymilian Ptak – składane wnioski będą obejmować infrastrukturę drogową. – Wnioski dotyczą dróg zlokalizowanych w różnych częściach Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zgodnie z prowadzoną polityką zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, że wnioski są na etapie przygotowywania pełna informacja o zakresie i kosztach nie jest jeszcze kompletna – mówi burmistrz.

POWIAT KĘPIŃSKI

Powiat Kępiński planuje złożenie w ramach obecnej edycji Programu Polski Ład trzech wniosków o dofinansowanie. Pierwszy obejmuje zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. Drugi wniosek dotyczy zadania „Rozbudowa drogi Nr 5716P od skrzyżowania z DW Nr 482 do końca miejscowości Perzów wraz z kanalizacją deszczową na drodze Nr 5681P w kierunku miejscowości Turkowy”. Trzeci z wniosków to „Remont i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego”.

KĘPNO

Władze samorządowe Gminy Kępno mają nadzieje, że również to rozdanie okaże się dla nich szczęśliwe i przypominają, że w pierwszej edycji udało im się pozyskać dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie, gdzie wartość zadania wynosiła ponad 8,7 miliona zł.
– W obecnym rozdaniu planujemy złożyć 5 wniosków – mówi zastępca burmistrza Krzysztof Godek. – Jednym z nich będzie na pewno ten, który nie uzyskał dofinansowania wcześniej – czyli Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych przy ul. Inwestycyjnej w Kępnie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej. Pozostałe 4 są dalej przedmiotem analiz. Wartość inwestycji to blisko 5 milionów zł.

BARANÓW

Gmina Baranów informuje, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład złożyła 5 wniosków:
Edycja 2
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Joanka Gmina Baranów.
2. Budowa przedszkola w Baranowie przy ulicy Orlika.
3. Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem.
Edycja 3 PGR
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin.
2. Przebudowa drogi gminnej, ulica Zielona w Słupi pod Kępnem.

BRALIN

W ramach drugiej edycji Polskiego Ładu Gmina Bralin złożyła 3 wnioski na niżej wymienione zadania:
1.Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej.
2. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Bralinie.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej w Bralinie.

PERZÓW

Skrystalizowane oczekiwania mają już również w gminie Perzów, gdzie przygotowano pięć wniosków. Pierwszy dotyczy przebudowy drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej, drugi – modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie, a trzeci – modernizacji oczyszczalni ścieków w Perzowie. To nie wszystko, samorząd chce też pozyskać dotacje na przebudowę drogi gminnej nr G866598 w miejscowości Turkowy oraz budowę instalacji OZE na obiektach gminnych.

TRZCINICA

W ramach nowego naboru do programu Polski Ład Gmina Trzcinica będzie składała wnioski na:
1. Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Trzcinica
2. Przebudowę drogi gminnej Granice – Trzcinica
3. Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica
4. Kompleksową termomodernizację budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica,
5. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Laski – ul. Parkowa.

ŁĘKA OPATOWSKA

15 lutego Gmina Łęka Opatowska złożyła łącznie 5 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu. Przewidywana wartość Inwestycji: 7.523.583 zł, kwota wnioskowanych środków: 5.000.000 zł, procentowy udział dofinansowania: 66,46 %.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Etap II Łącznik od Szalonki do Siemianic. Przewidywana wartość Inwestycji: 4.026.963 zł, kwota wnioskowanych środków: 3.825.615 zł, procentowy udział dofinansowania: 95,00 %.
3. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. (Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na SUW w Mariance Siemieńskiej, Opatowie i Trzebieniu, Szkole Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Opatowie i Szkole Podstawowej w Siemianicach, na boisku „Orlik” w Siemianicach oraz w Żłobku i Przedszkolu w Opatowie. Łączna moc instalacji wyniesie ok 350 kWp). Przewidywana wartość Inwestycji: 2.772.052 zł, kwota wnioskowanych środków: 2.633.449 zł, procentowy udział dofinansowania: 95,00%.
W związku z działaniem niegdyś na terenie Siemianic PGR, Gmina Łęka Opatowska jest uprawniona do złożenia dodatkowych dwóch wniosków.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach wraz z odbudową nawierzchni. Przewidywana wartość Inwestycji: 3.316.226 zł, kwota wnioskowanych środków: 3.249.901 zł, procentowy udział dofinansowania: 98,00%.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Klasaku. Przewidywana wartość Inwestycji: 1.790.000 zł, kwota wnioskowanych środków: 1.754.200 zł, procentowy udział dofinansowania: 98,00%.
Łączna kwota wnioskowanych środków wynosi 16.463.165 zł.

RYCHTAL

W związku z przedłużonym terminem naboru wniosków (do 28 lutego) w drugiej i trzeciej edycji programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, gmina Rychtal na chwilę obecną jest w trakcie opracowywania wniosków planowanych do złożenia w ramach ww. programu – poinformowały nas władze samorządowe Rychtala.

REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest