Szkoła Podstawowa w Kierznie zostanie przekształcona

Wiele wskazuje na to, że z nowym rokiem szkolnym w Szkole Podstawowej w Kierznie naukę rozpoczną tylko uczniowie klas I-III. Starsi najpewniej będą dowożeni do szkoły w Mikorzynie. Stosowną uchwałę w tej sprawie (przy 4 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się podjęli na czwartkowej sesji kępińscy rajcy.

Tak jak można było przypuszczać, to projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kierznie zdominował obrady kępińskiej Rady. Tym bardziej, że w przygotowanym porządku obrad znalazł się punkt nie o przekształceniu a o całkowitej likwidacji tejże szkoły. Jednak radny Adam Tęsiorowski w imieniu Forum poprosił o przerwę w obradach, po zakończeniu której złożył wniosek o zmianę w porządku obrad. Radny zaproponował, aby wycofać projekt uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kierznie a do porządku obrad włączyć uchwałę o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kierznie.

ZA MAŁA

Przypomnijmy, obecnie szkoła w Kierznie działa w systemie ośmioklasowym, gdzie uczy się 62 dzieci i przy której funkcjonuje oddział przedszkolny. W praktyce jest jednak tak, że klasy II i IV nie funkcjonują, ponieważ po reformie oświaty w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nikt nie zgłosił się do szkoły w danych rocznikach.
Uzasadnienie do wprowadzonej pod obrady uchwały w sprawie przekształcenia szkoły przedstawiła naczelnik wydziału oświaty Małgorzata Frala-Kędzior. Przekształcenie polegać ma na zmianie organizacyjnej dotychczas funkcjonującej szkoły o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym na strukturę klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

ZA SŁABA

Zgodnie z procedurą, po podjęciu uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły powiadomieni o tym zostaną rodzice i burmistrz, który to informuje o tym Kuratorium Oświaty, które to wydaje wiążącą opinię w tej sprawie. – Analiza demograficzna wskazuje, że w kolejnych latach niestety nie można liczyć, aby liczba uczniów diametralnie się zwiększyła – wyznała naczelnik.
Aby zapewnić kadrę nauczycielską do prowadzenia lekcji we wszystkich klasach, szkoła musi się posiłkować 8 nauczycielami dojeżdżającymi do szkoły zaledwie na kilka godzin w tygodniu. – Szkoła nie posiada też klasopracowni przedmiotowych. Niepokojące są też wyniki zewnętrznego mierzenia jakości szkoły. – Wyniki egzaminu na zakończenie klasy ósmej po uśrednieniu wynoszą zaledwie 32% wobec średniej Gminy Kępno 53% i kraju 56% – podkreślała naczelnik oświaty. Po przekształceniu Gmina zapewni bezpłatny dowóz uczniów do wskazanej szkoły.

TAK BĘDZIE DOBRZE

Małgorzata Frala-Kędzior nie ukrywała, że podczas spotkania z mieszkańcami Kierzna przekonywano, że szkoła jest centrum kultury wsi. – Mieszkańcy wsi mają prawo mieć swoje wyobrażenie, ja jako pracownik oświaty kultury i sportu mam również prawo mieś inne wyobrażenie – wyznała, przypominając, że mieszkańcy wsi oczekiwali od władz samorządowych, aby najmłodsze dzieci nadal mogły się uczyć w miejscowej szkole, mieć poczucie bezpieczeństwa. – Poczucie bezpieczeństwa to bliskość. Wobec tego jest propozycja, by pozostawić klasy I-III i oddział przedszkolny w tej strukturze – oświadczyła naczelnik. – Proponujemy, aby obwód szkolny Pustkowie Kierzeńskie, Kierzno, Kierzenko był włączony do obwodu szkolnego w Mikorzynie -uzasadniała projekt uchwały.

BĘDZIE ŹLE

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się jednak sami mieszkańcy. – Mieszkańcy Kierzna, Kierzenka, Pustkowia Kierzeńskiego, rodzice, Rada Rodziców, sołtysi wyrażamy stanowczy sprzeciw w stosunku do planów reorganizacji i zamiarze likwidacji szkoły – oświadczył na sesji Marek Głowacz. – Istnienie szkoły jest dla nas bardzo ważne, ponieważ dzieci bez dojazdów do szkoły mogą tu się edukować, tworzyć społeczność, rozmawia o różnych sprawach. Szkoła jest naszym centrum kultury w naszej małej ojczyźnie, gdzie mamy okazję spotkać się. Dzięki zaangażowaniu rodziców i pracowników szkoły pracują lokalne organizacje – przekonywał.
– Wiele funduszy, które pozyskujemy są przeznaczane na projektory, tablice, monitoring, kostkę brukową… – podkreślała Marta Głowacz. – To wszystko robimy z własnej inicjatywy, pracą naszych rąk. Przychodzimy do szkoły rozmawiamy z nauczycielami i wiele robimy na rzecz szkoły. Siatki na bramki, boisko, to wszystko było z funduszy rodziców… Klasa II to ostatni rocznik, gdzie nie ma dzieci, w pozostałych nie jest tak źle. To nie jest mała wieś i szkoła jest nam potrzebna. Miejscowość się rozwija, mogę państwa zapewnić – mówiła.
Dyskusja na ten temat trwała blisko 3 godziny. Ostatecznie radni podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły. Przed podobnym problemem staną szkoły w Olszowie, Świbie i Myjomicach.
ŁMJeden komentarz z Szkoła Podstawowa w Kierznie zostanie przekształcona

  1. Pewnie pozamykac szkoły, Polonię i co jeszcze😡 ale nowy skwer na alejach po co… 🤬 na to pieniadze są. Szkoda gadac na ta nasza gmine😡😡😡

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest