Uroczyste otwarcie blisko 12-kilometrowego odcinka drogi Krążkowy – Mikorzyn

Uroczyście oddano do użytku gruntownie przebudowany i zmodernizowany blisko 12-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Krążkowy – Mikorzyn. – Ta droga miała służyć do ruchu tranzytowego, bo takie były plany poprzedników. Dobrze (…), że tak się nie stało, bo mielibyśmy tutaj ruch tranzytowy, który miał być mini obwodnicą, który miał być alternatywą dla S8 i S11 – przypomniała obecna na uroczystości wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn” to największa inwestycja drogowa w historii powiatu kępińskiego. Dzięki dotacji pozyskanej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przebudowano łącznie 11,72 km odcinek drogi od wsi Krążkowy przez Mikorzyn do granicy z powiatem ostrzeszowskim.
Starosta Witold Jankowski nie ukrywał, że była to bardzo trudna inwestycja. – I to nie ze względu na wielkość czy długość tej drogi, ale mieliśmy duże problemy z wykonawcą – nie ukrywał włodarz powiatu. (…) – W swojej dość długiej działalności publicznej, z takim wykonawcą się jeszcze nie spotkałem i moi współpracownicy również. Ta droga była obśmiewana, wyszydzana…, mnóstwo przymiotników. Ale to dzisiaj jest nieważne, droga jest moim skromnym zdaniem dobra, ważna z punktu widzenia społeczności lokalnej i aby służyła wszystkim, naprawdę wszystkim długie, długie lata. W obrębie drogi wybudowano 7,43 km ścieżki pieszo-rowerowej oraz 1,684 km chodnika, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. Modernizacja drogi objęła również przebudowę mostu w Mikorzynie, w obrębie tej miejscowości powstało przy drodze 25 miejsc postojowych a droga zyskała odwodnienie w postacikanalizacji deszczowej.
Na przebudowanym odcinku zmodernizowano łącznie 13 skrzyżowań z innymi drogami, głównie gminnymi. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze wykonano 3 wyspy dzielące, których celem było spowolnienie ruchu pojazdów i umożliwienie pieszym bezpieczne przejście przez drogę. Łącznie przebudowano również 350 zjazdów z drogi na posesje prywatne.
Obecna na uroczystości wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska wyznała, że ,,dobro zawsze zwycięża’’. – Dobro i mądrość ludzka, racjonalność, nawet jeśli musi walczyć ze słowami, z propagandą… – mówiła. – Te cyfry mówią same za siebie. To są miliony złotych, które są zainwestowane właśnie, aby budować, rozwiązywać, komunikować. Ja nie dziwię się wielu złym słowom, dlatego że przy wielkiej pracowitości wszystkich pracowników starostwa tej kadencji wychodzi niepracowitość innych. To jest zawsze w pewien sposób leczenie kompleksów, nieudolności…
Minister Możdżanowska podkreślała, że jest to jedna z wielu inwestycji, jakie udało się zrealizować samorządowi powiatowemu w tej kadencji. Nadmieniła o kolejnych 14 mln środków zewnętrznych, które najpewniej trafią niebawem na powiatowe drogi.
– Ja pamiętam 2013 rok – wyznała Możdżanowska. – Ta droga miała służyć do ruchu tranzytowego, bo takie były plany poprzedników. Dobrze (…), że tak się nie stało, bo mielibyśmy tutaj ruch tranzytowy, który miał być mini obwodnicą, który miał być alternatywą dla S8 i S11. Być może nie byłoby obwodnicy Kępna. Dzisiaj mamy pierwszy etap, drugi etap w budowie, cała ,,11’’ w projektowaniu, lokalne inwestycje w realizacji i to jest właśnie przykład racjonalności, odpowiedzialności i dobrego strategicznego myślenia. (…) My mówimy cały czas, że wyprowadzamy ruch tranzytowy z Kępna, ale nie może być alternatywą wprowadzanie tego ruchu na tereny wiejskie.
– Dla mnie ta droga jest piękna – wyznała radna powiatowa Jolanta Jędrecka. (…) – Droga jest piękna, bo jest bezpieczna. Bezpieczna dla uczniów, którzy będą mogli dojeżdżać rowerami do szkół w Kępnie, ale również w Mikorzynie. Bezpieczna dla pań z kijkami, które już nie będą musiały chodzić ,,po rowach’’, bezpieczna dla dzieci na rolkach, bezpieczna dla matek z dziećmi, które z wózkami musiały po rowach się skradać, żeby móc bezpiecznie przejść, przynajmniej na tym odcinku myjomickim, gdzie nie było w ogóle chodnika.
– Dla mieszkańców Myjomic ta droga jest naprawdę bardzo ważna – podkreślała członek zarządu i radna z Myjomic Krystyna Możdżanowska. – Bo ta droga prowadzi do szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, kościoła, na cmentarz…
Łącznie wartość projektu to 12.187.422 złotych, w tym dofinansowanie stanowi 9.140.566 złotych.Różnica tj. 3.046.856 złotych stanowi wkład własny powiatu. REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest