Wójt Trzcinicy z absolutorium

Podczas ostatniej sesji wójt Trzcinicy uzyskał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jednogłośnie.
Zaplanowane dochody w wysokości 28.630.015,25 złotych wykonano na poziomie 31.631.439,74 złotych, co stanowi 110,48%. Wśród dochodów własnych (9.324.878,24 zł) największe pozycje to: udział w podatku od osób fizycznych (3.497.754 zł), wpływy z podatku od osób prawnych (1.976.424,60 zł) oraz wpływy z podatku od osób fizycznych (1.365.329,01 zł).
Kolejne źródła dochodów to subwencje w kwocie 7.255.140 zł i dotacje w kwocie 7.513.124 zł. Znaczącą pozycją dochodową były pozyskane środki zewnętrzne w kwocie 7.269.435,50 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.664.997,15 zł. Wśród nich były refundacja II etapu i zaliczka na III etap zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego w Trzcinicy. To nie wszystko, gmina otrzymała też dotację do budowy dróg, środki na funkcjonowanie przedszkola w Laskach i Gminnego Żłobka w Trzcinicy oraz dofinansowanie na zakup wozów pożarniczych dla OSP Laski i OSP Wodziczna, a także środki dotyczące innych mniejszych zadań, takich jak zakup laptopów do zdalnego nauczania i refundacja zrealizowanych zadań w zakresie rekreacji. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zasilił budżet Gminy Trzcinica kwotą 3.772.061 złotych.
Wydatki zrealizowano w kwocie 29.090.652,71 złotych, w tym wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 5.598.574,09 zł i stanowiły prawie 18% wszystkich wydatków. Na koniec 2020 roku pozostały środki finansowe stanowiące tzw. wolne środki w wysokości 5.887.457,67 zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie inwestycji oraz finansów 2021 roku i lat następnych. W 2020 roku majątek Gminy Trzcinica wzrósł o 4.212.419,40 złotych, czyli o około 9%. ŁMZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest