1,6 mln zł dla trzech popegeerowskich gmin z powiatu ostrzeszowskiego

Samorządy Doruchowa, Czajkowa i Kraszewic znalazły się na liście beneficjentów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił listę gmin, które otrzymały wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do 94 wielkopolskich samorządów, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, trafi pula środków w wysokości ponad 41 mln zł, w powiecie ostrzeszowskim – 1 600 000 zł.

Gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za uzyskane fundusze mogą sfinansować budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych.

GMINA DORUCHÓW

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w popegeerowskiej miejscowości Torzeniec. Projekt dotyczy przebudowy dróg gminnych obrębu Torzeniec (nr 840532P, 840534P, 840565P – początkowy odcinek tej drogi stanowiący dojazd do Torzeńca należy do obrębu Zalesie) i wewnętrznych (649/4, 647/2), przystanków autobusowych wraz z wiatami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz oświetlenia wewnątrz miejscowości.

Wartość zadania: 3 121 000 zł

Przyznane dofinansowanie: 800 000 zł

GMINA CZAJKÓW

Budowa drogi na ul. Leśnej w Czajkowie na odcinku o długości 510 m. W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonana droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m i długości 510 mb wraz z odwodnieniem, kanałem technologicznym, jednostronny chodnik z kostki beton-brukowej o długości 510 mb, oznakowanie pionowe oraz zainstalowane zostanie oświetlenie wzdłuż drogi.

Wartość zadania: 1 000 000 zł

Przyznane dofinansowanie: 600 000 zł

GMINA KRASZEWICE

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jelenie (w kierunku wigwamu) o długości 600 m. W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane: roboty drogowe, prace związanie z wykonaniem oświetlenia przy drodze z zastosowaniem lamp energooszczędnych typu led.

Wartość zadania: 350 000 zł

Przyznaje dofinansowanie: 200 000 zł

WIĘCEJ: we wtorkowym wydaniu Pulsu TygodniaZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest