25-lecie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie – Oddział w Czajkowie

Jubileusz 25-lecia istnienia świętuje dzisiaj czajkowski oddział Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. – Pragnę podziękować pracownikom oddziału w Czajkowie na czele z panią dyrektor Ewą Kubiak za bardzo dobrą i sumienna pracę, gdyż sukces naszego banku zależy od waszej fachowości i zaangażowania. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Oddziału – mówił prezes Marian Fita.

Jubileusz połączono z zebraniem sprawozdawczym spółdzielców, które rozpoczął Jacek Haręża, członek Rady Nadzorczej. Na przewodniczącego zebrania wybrano Jerzego Łuszczka, członka i wieloletniego przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Dyrektor Oddziału Ewa Kubiak podkreślała silne więzi, jakie łączą miejscowy bank ze społecznością lokalną. – Wyrażam wdzięczność i szacunek dla współpracy z państwem – mówiła. – Mam nadzieję, że dalej będziemy wspólnie pielęgnować spółdzielczość bankową.

O 110-letniej historii banku, teraźniejszości, ale też i planach na przyszłość mówił prezes zarządu RBS w Lututowie Marian Fita.

Czajkowski oddział uruchomiony został 2 lutego 1994 r. Jego pierwszym dyrektorem została – obecna na uroczystości – Anna Kołodziejczyk. – Duże podziękowania należą się byłemu wójtowi panu Stanisławowi Łuszczkowi, który udostępnił nam wtedy lokal w budynku gminy – wyznał prezes Fita.

Początki były trudne, w tym czasie mieszkańcy nie mieli bowiem zbyt dużego zaufania do spółdzielczości bankowej.  – Z biegiem czasu zdobyliśmy jednak zaufanie klientów – podkreślał prezes, zwracając uwagę na zaangażowanie pracowników oraz wsparcie spółdzielców, m.in. Józefa Gawła i Jerzego Łuszczka.

W 2003 r. Oddział w Czajkowie przeniósł się do nowej siedziby Banku.  Z roku na rok rosły też wyniki jego pracy. Warto dodać, że dziś RBS w Lututowie zajmuje dziś bardzo wysokie, bo 25 miejsce spośród 500 banków na terenie kraju.

– Pragnę podziękować pracownikom oddziału w Czajkowie na czele z panią dyrektor Ewą Kubiak za bardzo dobrą i sumiennś pracę, gdyż sukces naszego banku zależy od waszej fachowości i zaangażowania. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Oddziału – mówił prezes Marian Fita. – Za wspieranie naszych inicjatyw oraz za wkład pracy w rozwój spółdzielczości bankowej w Czajkowie.

– Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Banku oraz perspektywy dalszej działalności – oświadczył jej przewodniczący Ryszard Strzelczyk, wnosząc o udzielenie Zarządowi Banku absolutorium.

A że jest to czas jubileuszu, z życzeniami i gratulacjami pospieszyli tego dnia m.in. władze samorządowe Czajkowa. – Mamy się czym szczycić. Bank jest dobrze zarządzany, dobrze prosperuje… – mówił wójt Henryk Plichta. – To NASZ bank – podkreślał, zwracając m.in. uwagę na fakt, jak wiele inicjatyw wspiera lututowski bank na terenie gminy.

Były kwiaty, życzenia i gromkie ,,Sto lat’’ dla prezesa Mariana Fity. – Dziękujemy panie prezesie za to, że w 1993 r. podjął pan decyzję z ówczesnym zarządem o otwarciu tego oddziału – wyznała dyrektor Ewa Kubiak. – Jak widzieliście państwo na przedstawionej prezentacji, warto było. (…) – Panie prezesie, dziękujemy za wielkie serce, dobrą wolę, za profesjonalizm i determinację. Życzymy satysfakcji, wytrwałości, wielu sukcesów osobistych i zawodowych oraz realizacji planów i zamierzeń bankowych. I 100 lat w zdrowiu, abyśmy za kolejne 25 lat mogli również świętować złoty jubileusz. JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest