5 gmin z powiatu ostrzeszowskiego otrzyma w sumie 8,3 mln zł dofinansowania

8,3 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma w najbliższym czasie 5 gmin z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na budowę przedszkola i ośrodka zdrowia, modernizację szkół, przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

W pierwszym etapie (latem tego roku) na wsparcie wszystkich lokalnych samorządów przeznaczono z RFIL 6 mld zł, a o przyznanej kwocie decydował algorytm. W drugim na dofinansowanie mogły liczyć konkretne, zgłoszone do konkursu przez samorządy zadania.

O tym, ile środków trafi do województwa wielkopolskiego w ramach części konkursowej poinformował 8 grudnia premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. Do wielkopolskich samorządów tym razem trafi 267 489 775, 59 zł

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

 

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych.

W DRUGIM ETAPIE DOFINANSOWANIE Z RFIL OTRZYMAJĄ:

Gmina Czajków – 2.000.000 zł

Przedmiotem niniejszego wniosku jest planowana na lata 2020-2022 inwestycja zapisana w WPF Gminy Czajków pn. „Budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czajkowie”. Inwestycja polega na budowie parterowego 4-oddziałowego przedszkola ze żłobkiem, zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. drogi dojazdowej, parkingów, ciągów pieszo – jezdnych, placu zabaw i terenów rekreacyjnych. Dodatkowo, wydzielone zostanie miejsce do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

Gmina Doruchów – 2.000.000 zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Doruchowie. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy części komunalnej oczyszczalni ścieków i ma na celu znaczącą poprawę jakości odprowadzanych ścieków do środowiska, oraz zwiększenie przepustowości. Oczyszczalnia będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy Doruchów. Obecnie zdolność oczyszczalni nie jest wystarczająca a stan urządzeń i betonów wymaga naprawy, modernizacji oraz wymiany.

Gmina Kobyla Góra – 1.000.000 zł + 1.500.000 zł

Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Parzynowie. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania szkoły oraz zwiększenie jej powierzchni użytkowej. Planuje się m.in przebudowę istniejących pomieszczeń, dobudowę do szkoły minimum 2 klas, świetlicy oraz gabinetu pedagoga, logopedy i pielęgniarki, ciągów komunikacyjnych wraz z klatką schodową i bezpiecznymi podjazdami oraz punktów sanitarnych. Zostanie wybudowane ogrodzenie terenu szkoły oraz instalacja fotowoltaiczna.

Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania szkoły oraz zwiększenie powierzchni użytkowej. Planuje się m.in przebudowę klatki schodowej wraz z węzłem sanitarnym, dobudowę pomieszczeń klasowych, uzyskanie pomieszczenia na szatnię oraz gospodarczego, budowę wyjścia ewakuacyjnego wraz z utwardzeniem placu z kostki brukowej przy ww. wyjściu. Zostanie wybudowane ogrodzenie terenu szkoły oraz instalacja fotowoltaiczna

Gmina Kraszewice – 800.000 zł

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej w gminie Kraszewice. Realizowana inwestycja zlokalizowana będzie przy ulicy Kaliskiej, ulicy Kwiatowej i ulicy Słonecznej w miejscowości Kraszewice oraz rozbudowa sieci w miejscowości Renta oraz Mączniki. Sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczyć wodę na cele bytowo-gospodarcze do gospodarstw (istniejących i planowanych) położonych w ww. lokalizacjach. W chwili obecnej częściowo na terenie gminy Kraszewice sieć wodociągowa jest wykonana z rur azbestowych, które podczas przebudowy również zostaną zmodernizowane, a mianowicie zastąpione rurami polietylenowymi o większej przepustowości, co zapewni zdatną wodę do nowych domów.

Gmina Mikstat – 1.000.000 zł

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

WIĘCEJ: we wtorkowym wydaniu Pulsu Tygodnia.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest