700 tysięcy na rewitalizację centrum Kobylej Góry

700 tysięcy zł dofinansowania na rewitalizację centrum Kobylej Góry otrzyma z budżetu Województwa Wielkopolskiego kobylogórska gmina.
Uroczyste podpisanie umowy, na podstawie której Gmina Kobyla Góra otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dokładnie 688.808 zł miało miejsce w miniony wtorek.
– To środki na kształtowanie przestrzeni publicznej gminy poprzez rewitalizację placu w centrum Kobylej Góry i utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika retencyjnego „Blewązka” – przypomniał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który razem z wójtem Wiesławem Berskim, w towarzystwie radnego sejmiku Mikołaja Grzyba i skarbnik gminy Ilony Bochyńskiej podpisał stosowna umowę.
W/w zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje rewitalizację centrum, dotyczy terenu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Urzędu Gminy i Kobylogórskim Ośrodkiem Kultury i obejmuje: roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury i roboty przygotowawcze, utwardzenie terenu, budowę niecki fontanny, budowę małej architektury, budowę instalacji sanitarnej i instalacji fontanny, budowę linii zasilania estrady i pompowni fontanny i budowę oświetlenia otoczenia fontanny lampami solarnymi.

Planowane zakończenie realizacji pierwszego etapu to listopad 2019 roku.
Drugi etap obejmuje utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika retencyjnego Blewązka a zakończenie realizacji drugiego etapu zaplanowane jest na czerwiec roku 2020.
Całość w/w inwestycji wynosi 1.082.523 zł (I etap -762.726 zł; II etap -319.796 zł). Samorząd Kobylej Góry z własnego budżetu wyłoży na realizację tej inwestycji 393.715,11zł.
– Dziękujemy serdecznie zarządowi i radnym Województwa Wielkopolskiego za współpracę oraz za wspieranie inicjatyw naszego samorządu – wyznał wójt Wiesław Berski. RŚZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest