Ambitny i innowacyjny

Minister Andżelika Możdżanowska deklaruje wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na program rozbudowy ostrzeszowskiego szpitala.

– Z ogromną determinacją podejmę się pomocy i wsparcia w możliwości pozyskania środków finansowych, bo ten program jest bardzo ambitny, bardzo innowacyjny, uszyty na miarę potrzeb mieszkańców wszystkich gmin powiatu ostrzeszowskiego – powiedziała podczas zwołanej w miniony poniedziałek w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia konferencji prasowej wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska.

– To dzisiejsze spotkanie jest naszym pierwszym krokiem do wspólnej koordynacji działań w zakresie programu rozbudowy OCZ – wyznała minister. (…) – Jest oczywiście programem kosztownym, stąd też nasze spotkanie, aby móc przeanalizować różne źródła i instrumenty wsparcia finansowego, co jest niezwykle istotne.

SKĄD WZIĄĆ 30 MLN?

Skąd OCZ zamierza pozyskać 30 mln zł? – To nie jest program, który budujemy na pół, rok czy dwa lata – wyznał prezes OCZ Marek Nowiński. (…) – Szukamy takich sposobów sfinansowania tego, żebyśmy fizycznie mogli to zrobić szybko, natomiast finansowo rozłożyć to w dłuższym okresie czasu.
Prezes przypomniał, że OCZ udało się już pozyskać 2,1 mln zł dofinansowania (projekt zamyka się w kwocie 2,9 mln zł) z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie sprzętowe oddziału medycyny paliatywnej i ultranowoczesny sprzęt. Przez kolejne 8 lat Powiat będzie też przekazywał spółce na inwestycje każdego roku 1 mln zł. Wcześniej przekazano już 2 mln. Z tych środków budowane jest nowe wejście do szpitala (koszt inwestycji to 2,3 mln zł), co pozwoli na likwidację przechodniości między oddziałami, powstaną też dwie nowe windy.
– Przed nami wielki projekt, bo musimy rozwiązać bardzo wiele problemów tego szpitala, musimy przede wszystkim rozgęścić szpital, bo dzisiaj nie spełniamy warunków dostępności do łóżka z trzech stron – przypomniał prezes. (…) – Rozgęszczenie szpitala jest niemożliwe bez rozbudowy, a z kolei rozbudowa to są oczywiście ogromne nakłady inwestycyjne.

SPOŁECZEŃSTWO SIĘ STARZEJE

Dalej przyjdzie też stawić czoła innym problemom medycznym, które występują w szpitalu i z biegiem czasu będą się nasilały. – Społeczeństwo się starzeje, wymaga coraz lepszej i szerszej opieki, dlatego też chcemy postawić na istotny rozwój opieki senioralnej, opieki paliatywnej, opieki nad pacjentami, którzy nie muszą przebywa koniecznie w szpitalu, mogą przebywać w domu pod nadzorem i opieką szpitala. I w tym kierunku chcemy naszą działalność znacząco rozszerzyć – zdradził Nowiński.
Oprócz zakupu ultranowoczesnego sprzętu, opracowany przez OCZ program kładzie nacisk na działania zmierzające do zwiększenia na oddziale paliatywnym ilości łóżek (obecnie jest ich 16), a co za tym idzie pozyskanie większego kontraktu z NFZ.
– Planujemy przygotować nowy oddział na ok. 40 łóżek, bo takie są po prostu potrzeby społeczne – wyznał prezes. – Zdaję sobie sprawę z tego, że ten kontrakt od razu z dnia na dzień nie będzie 40-łóżkowy, ale chodzi o tzw. budowanie kontraktu, czyli sukcesywnie chcemy negocjować z NFZ, żeby ten kontrakt nam powiększał.
Nowiński wspomniał też o partnerach innowacyjnych OCZ. – Negocjacje w tej chwili i z jednym i z drugim podmiotem są bardzo intensywne – nie ukrywał. Zadaniem pierwszego byłaby budowa i ustawienie sposobu funkcjonowania regionalnego centrum opieki senioralnej i onkologicznej. – Jest to partner z Warszawy i mamy po cichu nadzieję, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy te rozmowy z nim zakończą się pozytywnie podpisaniem umowy o współpracy – wyznał prezes.

DZIALALNOŚĆ OKOŁOSZPITALNA

Z drugim z partnerów prowadzone są rozmowy nt. kompleksowego świadczenia usług szpitalnych i okołoszpitalnych. Szpital miałby bowiem pozyskiwać dodatkowe środki nie tylko z działalności medycznej, ale również pozamedycznej.
– Z partnerem włoskim chcemy specjalizować się (…) w efektywności energetycznej obiektów pozaszpitalnych, obiektów szkolnych i wszystkich innych, tam gdzie nam się uda zaistnieć – wyjawił prezes. – Chcemy pokusić się o usługi sprzątania, nie tylko w szpitalu, ale również dla innych podmiotów, szczególnie w tej chwili, kiedy usługi świadczone przez szpitale są zwolnione z VAT-u, automatycznie stajemy się bardziej konkurencyjni. (…) Jest to również świadczenie usług centralnej sterylizacji. My mamy centralną sterylizatornię, chcemy w pierwszym etapie dobudować w ramach tej sterylizatorni drugi ciąg technologiczny w obecnym jeszcze budynku. Jeżeli nam się uda rozwinąć działalność usługową sterylizacji dla innych szpitali, wtedy w przyszłości myślimy o budowie kolejnego budynku, którym zwiększymy moce tych usług.
Nasze spotkanie służy jednemu – umiejętności spowodowania takiego montażu finansowego, żeby ten ambitny projekt był zrealizowany w najbliższych latach – przekonywała minister Możdżanowska. – W najbliższym czasie myślę, że uda mi się doprowadzi do spotkań pana prezesa w kwestii pozyskania tych środków.
JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest