Czajków 4. w Wielkopolsce i 20. w kraju

Gmina Czajków uplasowała się na 20 miejscu w Polsce i na 4 w Wielkopolsce wśród 1546 gmin wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Nic dziwi więc jednomyślność Rady Gminy, która w miniony czwartek udzieliła wójtowi Henrykowi Plichcie wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Zanim jednak radni wyrazili swoją aprobatę dla ubiegłorocznej pracy wójta Plichty, zapoznali się z raportem o stanie gminy oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym.
Planowane dochody (17.136.098 zł) wykonano na poziomie 19.560.756 zł. Wydatki (16.811.973 zł) zamknęły się kwotą 17.948.658 zł. Do 1.612.098 zł ostatecznie urosła też planowana w uchwale budżetowej (324.125 zł) nadwyżka budżetowa. Zadłużenie na koniec 2019 r. wyniosło 890.000 zł, co stanowi zaledwie 4,45% zrealizowanych dochodów gminy.
Warto nadmienić, że rok 2019 przyniósł rekordową kwotę, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne. Jeśli w poprzednich latach średnio oscylowały one wokół 1,5 mln zł, to w roku ubiegłym zamknęły się w kwocie 7.095.322 zł.
Na różnego rodzaju zadania drogowe gmina wydała w 2019 roku 1,5 mln zł, z czego gros środków to dofinansowania: z Urzędu Marszałkowskiego (241.600 zł), Funduszu Dróg Samorządowych (254.891 zł) i Powiatu ostrzeszowskiego (50.000 zł). – Łącznie w zadania drogowe zaangażowano 953.512 zł środków własnych – podsumowała skarbnik gminy Karolina Wolska.
W 2019 r. kosztem 78.500 zł zagospodarowano jeszcze teren przy Ośrodku Zdrowia w Czajkowie, dofinansowano zakup lekkiego pojazdu dla OSP Muchy oraz (przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Czajkowie.
Jednak największą realizowaną w ubiegłym roku inwestycją było niewątpliwie zadanie pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarza-
niu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice’’, w ramach którego na terenie tych dwóch gmin (Gmina Czajków była liderem projektu) zamontowano 235 instalacji fotowoltaicznych (136 na terenie gminy Czajków) i 205 kolektorów słonecznych (94 w gminie Czajków). Na zadanie to udało się pozyskać ponad 5 mln zł, a wkład własny (środki mieszkańców + budżetu gminy) to jedynie niecały 1 mln.
W sumie samorząd Czajkowa pozyskał w ubiegłym roku z różnych źródeł na cele inwestycyjne niebagatelną kwotę 6.393.223 zł. RED

Henryk Plichta wójt Czajkowa

– Faktem jest, że w roku 2019 na terenie gminy realizowane były duże i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, co miało swoje bezpośrednie przełożenie na bardzo wysokie miejsce, jakie w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce zajęła nasza gmina. Duża w tym zasługa radnych, którzy z myślą o mieszkańcach nie boją się podejmować odważnych decyzji, skarbnik gminy oraz osób zaangażowanych w pisanie projektów. Wszystkim im za to dziękuję. Jak na taką małą gminę, środki jakie udało nam się pozyskać w ubiegłym roku są bardzo duże. Średnio budżet naszej gminy planowany jest na poziomie 11 mln, a w 2019 roku było to 19 mln zł.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce
To jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.
Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów.  W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.
Nagrody dla zwycięzców tradycyjnie wręczane są na uroczystej gali podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w grudniu w Karpaczu.
forum-ekonomiczne.plZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest