CZAJKÓW: Podatki wzrosną o stopień inflacji

Uchwalili podatki, pensję dla wójta i diety dla sołtysów. W miniony wtorek obradowała czajkowska Rada Gminy

Zanim jednak rada skupiła się na projektach uchwał, radna Bożena Wysota ponowiła swoją interpelację, przedstawioną wcześniej na komisji, w sprawie naprawy drogi do Grzyba. – Chciałabym, aby się tą sprawa zająć – mówiła. Zwróciła też uwagę na konieczność uzupełnienia ubytków na drodze w kierunku państwa Weszków.
Kolejny problem, jaki przedstawiła radna to zalegające na przystanku PKS w Mielcuchach Pierwszych śmieci. – Pozwoliłam je sobie wczoraj posegregować, ale do tej pory zabierałam je do domu, niestety tam jest kilka worków, więc nie jestem w stanie ich do domu zabrać i bardzo bym prosiła, żeby cyklicznie ktoś na przystanku pojawiał się i te śmieci zabierał… – mówiła.
Wójt Henryk Plichta przyznał, że radna Wysota rzeczywiście pytała już o to na komisji, i na komisji otrzymała odpowiedź. Plichta tłumaczył, że wszystkie zaplanowane w tym roku inwestycje drogowe praktycznie zostały już zrealizowane, a ich wartość była znacznie wyższa, niż zakładano. – Ja się bardzo cieszę, że mimo tak dużych różnic cenowych udało się nam wszystkie inwestycje zrealizować i wszystkie zakładane przedsięwzięcia mamy ukończone – podkreślał, tłumacząc, że w budżecie pozostała tylko niewielka kwota przeznaczona na odśnieżanie. Jeżeli uda się z tej kwoty zaoszczędzić jakieś środki, wówczas można je będzie przeznaczyć na bieżące naprawy dróg. Wójt nadmienił, że droga do Grzyba jest przejezdna, choć nie ukrywał, że faktycznie co jakiś czas wymaga ona pewnych nakładów. – Tę drogę postaramy się wspomóc – poinformował. Podobnie drogę prowadzącą do państwa Weszków. Jeśli chodzi o śmieci na przystanku, na pewno zostaną one posprzątane. – Staramy się, aby przynajmniej raz w miesiącu te przystanki objechać i te śmieci stamtąd pozbierać – przyznał włodarz gminy.

INWESTYCJA NA FINISZU

Wójt przypomniał, że dobiega końca realizacja dużej, wartej prawie 1 mln zł inwestycji wodno-ściekowej. – Jesteśmy już na końcu tej drugiej części. Pierwsza dotyczyła wymiany linii azbestowej w miejscowości Czajków Stara Wieś, druga część Czajków Wysoty. Ta linia azbestowa w zasadzie została już wymieniona. (…) Wchodzimy w ostatni etap tej inwestycji – montaż 27 przydomowych oczyszczalni ścieków – podsumował.

OZE W TERMINIE

Plichta poinformował też radnych, na jakim etapie jest realizacja projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie gminy Czajków i gminy Kraszewice’’.
– Mamy na dzień dzisiejszy wybudowane 85 instalacji dachowych i 51 instalacji elektrycznych – przyznał wójt. Część tych instalacji (25) została już odebrana przez zakład energetyczny, kolejnych 60 punktów jest przygotowywanych do odbioru.
W sąsiednich Kraszewicach zamontowano już około 15 instalacji. – Dochodzą kolejne firmy – przyznał wójt. – W sumie teraz na naszych dwóch gminach pracować będzie 11 firm.
Jeśli nie nastąpi załamanie pogody, wiele wskazuje na to, że montaż paneli fotowoltaicznych zostanie zakończony jeszcze w tym roku, a w przyszłym montowane będą instalacje solarne.

PENSJA DLA WÓJTA

Rada uchwaliła wynagrodzenia dla wójta gminy. Od teraz Henryk Plichta zarabiał będzie 9.338 zł brutto, na co składa się wynagrodzenie zasadnicze – 4.700 zł, dodatek za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego) – 940 zł, dodatek funkcyjny – 1.760 zł i dodatek specjalny (30% wynagr. zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 1.938 zł.
Wcześniej jednak radna Wysota poinformowała, że ,,raczej wszystkie podwyżki, które są tutaj zaplanowane w opinii społecznej nie cieszą się akceptacją’’. – Dlatego ja na pewno się wstrzymam, jeżeli chodzi o wszystkie głosowania w tym temacie – wyznała.
– Wszystkie te podwyżki, zarówno podatków, jak i wynagrodzeń, to jest niewielka suma, o procent inflacji – podsumował przewodniczący rady Andrzej Puchała.

CO Z SZAFKAMI?

Obecny na sesji dyrektor Zespołu Szkół w Czajkowie Marek Pilarczyk przypomniał, że nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października br. nakłada na dyrektorów obowiązek m.in. zapewnienia uczniom w szkołach miejsca do pozostawienia podręczników i przyrządów szkolnych. – Myślę, że wiąże się to z jakimiś szafkami, a szafki wiążą się z zakupem, a zakupy wiążą się z finansami. Ja w budżecie Zespołu Szkół nie zaplanowałem takich środków – tłumaczył. Pilarczyk zwrócił uwagę na fakt, że czajkowska szkoła jest jedną z nielicznych w powiecie, gdzie nie ma szafek szkolnych.
Wójt Plichta poprosił, aby przygotować informację o skali potrzeb, tak aby gmina mogła zabezpieczyć odpowiednie środki na zakup szafek.
Podczas sesji radni m.in. uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, które uległy nieznacznemu podwyższeniu o stopień inflacji. Ustalili również, że dieta sołtysa za udział w posiedzeniu Rady Gminy wynosić będzie 120 zł. JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest