Depozyty naszych klientów są bezpieczne

Depozyty naszych klientów są bezpieczne – mówi Marian Fita, prezes zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

– Depozyty Naszych klientów są bezpieczne. Składają się na to 3 aspekty:

Po pierwsze, sytuacja Banku jest bardzo dobra, świadczy o tym choćby opinia niezależnego biegłego rewidenta, który odebrał bilans Banku za rok 2019 bez zastrzeżeń. Wszystkie normy, wskaźniki wyznaczone przez naszego nadzorcę tj. Komisję Nadzoru Finansowego mamy spełnione.

Jako Bank mamy zdecydowaną nadpłynność, gdyż posiadamy dwukrotnie więcej depozytów niż kredytów. Większość środków klientów mamy ulokowane na lokatach w SGB-Banku S.A. w Poznaniu i w każdej chwili możemy po te środki sięgnąć zapewniając w ten sposób jeszcze lepszą płynność i dostępność środków.

Po drugie, Bank od 2015 jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, którego głównym celem jest wzajemne gwarantowanie płynności i wypłacalności banków spółdzielczych. Spółdzielczy System Ochrony SGB pełni także funkcje kontrolne polegające na tym, że kontroluje banki, by były w jak najlepszej kondycji. Taką kontrolę Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie miał w 2019 roku i przeszedł ją bez zarzutu, co tylko potwierdza stwierdzenie o dobrych wynikach Banku i bezpieczeństwie zgromadzonych w nim depozytów.

Wreszcie ostatni, trzeci i najważniejszy aspekt – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Każda osoba prywatna ma zagwarantowane bezpieczeństwo środków do 100 tys. Euro. Gwarancje takie w przypadku zagrożenia są realizowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny maksymalnie w ciągu 7 dni, a kwota 100 tys. w przeliczeniu na dzisiejszy kurs Euro to prawie 450 tys. zł dla jednej osoby. Naszym zdaniem to naprawdę dużo.

Podsumowując te trzy czynniki zapewniają w 100% bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Banku. W naszej opinii nie ma żadnych powodów do niepokoju, gotówki dla klientów nie zabraknie, a wyciąganie dużej ilości gotówki z banku stanowi niebezpieczeństwo dla osób, które tą gotówkę przetrzymują w domu. Bank rozumie niepokój społeczeństwa jaki wynika z zagrożenia wywołanego pandemią koronawirusa, jednak w kwestii finansowej radzimy podejmować racjonalne decyzje, gdyż proszę pamiętać, że powodem lokowania środków w Banku jest nie tylko chęć ich pomnożenia poprzez oprocentowanie, ale przede wszystkim ich bezpieczne przechowywanie. Niestety obecna sytuacja w kraju i na świecie powoduje wzrost oszustw finansowych, dlatego też radzimy zachować spokój i korzystać z obrotu bezgotówkowego.

RBS w Lututowie posiada w swojej ofercie szereg możliwości płatności bezgotówkowych m. in. kartę z płatnościami zbliżeniowym, biometrie, smart wypłaty, płatności telefonem, terminale dla przedsiębiorców, cyfrowe portfele i wreszcie BLIKA. Te wszystkie płatności są nie tylko nowoczesne, ale w dobie wirusa mogą Państwa uchronić przed zarażeniem, gdyż badania naukowe potwierdzają możliwość przenoszenia wirusa poprzez banknoty, więc może na czas epidemii i nie tylko warto stać się bardziej bezgotówkowym.

Odnośnie wycofania pieniędzy to chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeden fakt, że Bank nie zamierza pod żadnym pozorem zamykać placówek, skrócone godziny pracy wynikają jedynie z faktu, iż cześć naszych pracowników jest na urlopie opiekuńczym na dzieci do lat 8 i w związku z tym musieliśmy przejściowo zmniejszyć obsadę. Ponadto Bank wprowadza szereg wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko wirusa tj. np. ograniczenia ilości osób w placówkach, szyby oddzielające, a także środki dezynfekujące tak, by zarówno pracownicy jak i klienci czuli się bezpiecznie.

Od piątku wprowadziliśmy możliwość prolongaty rat kredytów dla naszych klientów instytucjonalnych i indywidualnych z możliwością zawieszenia spłat kredytów do 3 miesięcy dla klientów indywidualnych i do 6 miesięcy dla klientów instytucjonalnych. To wszystko po to, by razem przejść przez kryzys jaki wywołał wirus. Wnioski można pobrać na stronie www.rbs.lututow.pl lub w placówkach banku i przesłać do banku pocztą mailową lub tradycyjną.

Nadmieniamy, że jest to wyjątkowa sytuacja, w której możliwe jest załatwienie wszystkich formalności w tym zawarcie aneksu zmieniającego bez wychodzenia z domu.

Pytacie Państwo co radzimy swoim klientom w czasach epidemii. Odpowiadamy, że nie należy kierować się emocjami, gdyż nie są one najlepszym doradcą. Należy przestrzegać komunikatów dotyczących epidemii. W sklepach dokonywać płatności bezgotówkowych i unikać kontaktu z ludźmi.

Życzymy wszystkim Państwu w tym trudnym czasie dużo zdrowia i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie internetowej.

Prezes Zarządu

Marian FitaZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest