Doruchów: Oczyszczalnia i drogi

Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego droge wojewódzką W450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów I przebudowa oczyszczalni ścieków to dwie najważniejsze inwestycje, jakie realizowane będa w przyszłym roku na terenie gminy Doruchów.

Przyszłoroczne dochody gminy Doruchów zaplanowano na poziomie 28.348.960 zł, wydatki miałyby wynieść 27.800.398 zł. W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniona została kwota 299.143 zł w ramach tzw. funduszu sołeckiego.
Planowane zadania majątkowe wynieść mają 1.404.313 zł. Do tych najważniejszych zaliczyć można budowę ciągu komunikacyjnego łączącego droge wojewódzką W450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów wraz z kanalizacją deszczową, na co w projekcie budżetu zapisano 738.455 zł, oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Doruchowie, na co przeznaczonych ma zostać 293.006 zł. W planach jest również budowa dróg osiedlowych na terenie Doruchowa (176.000 zł).
Co warto zaznaczyć, w ubiegłym tygodniu dotarła do Doruchowa wiadomość, że na zadanie związane z przebudową oczyszczalni ścieków Gmina Doruchów pozyskała aż 2.000.000 zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W ramach tzw. Fundusz Sołeckiego, w Doruchowie m.in. zamierzają zakupić lampy solarne oraz samoobsługową stację naprawy rowerów, chcą też wyremontować chodniki na terenie dworca PKS w Doruchowie.
Sołectwo Doruchów II chce np. doposażyć plac rekreacyjny w Zalesiu oraz Świetlicę Wiejską we Wrzosach, mieszkańcy planują również wymianę opraw w oświetleniu ulicznym na oświetlenie typu LED.
W Starej Kuźnicy m.in. zamierzają zakupić wyposażenie do zmywalni w sali Świetlicy Wiejskiej, a w Godziętowach zaplanowano wymianę opraw lamp oświetlenia ulicznego na oprawy LED.
Sołectwo Plugawice chce doposażyć kuchnię Świetlicy Wiejskiej oraz zakupić tablice informacyjne i panele ogrodzeniowe, w Przytocznicy starczy na pewno na zakup 3 lamp solarnych oraz kosiarki do trawy typu traktor. W Sołectwie Skarydzew postanowiono wyremontować Dom Ludowy w Morawinie, a w Tokarzewie postawią magazyn wolnostojący przy OSP i wymienią oprawy lamp oświetlenia ulicznego na oprawy LED. Lampy planują też wymienić w Torzeńcu, na terenie wsi powstać ma również siłownia plenerowa.
M.in. na takie zadania przeznaczony zostanie w 2021 r. fundusz sołecki, na który w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano w sumie blisko 300 tys. zł.
– Bardzo nas cieszy, że nasz wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został zakwalifikowany do realizacji, dzięki czemu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Doruchowie otrzymaliśmy 2 mln złotych – mówi wójt Urszula Kowalińska. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy części komunalnej oczyszczalni ścieków i ma na celu znaczącą poprawę jakości odprowadzanych ścieków do środowiska oraz zwiększenie przepustowości. Oczyszczalnia będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy Doruchów. Obecnie zdolność oczyszczalni nie jest wystarczająca a stan urządzeń i betonów wymaga naprawy, modernizacji oraz wymiany.
RED2 komentarze z Doruchów: Oczyszczalnia i drogi

  1. Nie cieszyłem się z tym zapowiedzi. Proszę uważać na inwestycje gminy Doruchów, ponieważ po zrealizowaniu inwestycji budowy przedszkola jest problem z hałasem generowanym przez urządzenie techniczne. Gmina kieruje się tylko oszczędnościami. Zgłoszony problem, do którego sama doprowadziła swoimi wyborami i decyzjami jest ignorowany przez gminę. Nigdy nie spodziewałem się takiego podejścia po władzach gminy.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest