GRABÓW: Burmistrz powołał zastępcę i sekretarza

Z dniem 1 grudnia burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak powołał na stanowisko swojego zastępcy Annę Mądrą oraz awansował na stanowisko sekretarza Ewę Krzykałę.

Ponadto zlikwidowane zostały dwa stanowiska kierownicze: kierownika referatu infrastruktury technicznej i ochrony środowiska oraz referatu administracyjno-organizacyjnego.  Nadzór nad referatami sprawować będą odpowiednio zastępca burmistrza i sekretarz.

Nowo powołanej wiceburmistrz Annie Mądrej podlegać będzie referat infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Sprawować będzie nadzór nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, inwestycjami, zamówieniami publicznymi, drogami, gospodarką przestrzenną, gospodarką gruntami, ochroną środowiska, rolnictwem, gospodarką odpadami oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Do kompetencji Ewy Krzykały należeć będzie nadzorowanie pracy urzędu i hali sportowej. Sekretarz koordynować będzie pracę sekretariatu Burmistrza, biura rady, pomocy materialnej dla uczniów, biura obsługi interesanta, promocji gminy i spraw informatycznych.

źródło: UMiG Grabów

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest