Grabów: Chodzi o bezpieczeństwo

Jak zwykle niebywale sprawnie i szybko przebiegła ostatnia sesja Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną, co nie oznacza, że wszyscy się ze wszystkim zgadzali i nikt o nic nie pytał, choćby o drogi.
W swoim sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym burmistrz Maksymilian Ptak mówił m.in. o ich wnioskach o środki pozabudżetowe, jakie Urząd złożył w tym czasie do różnego rodzaju instytucji. – 4 lutego złożono wniosek do konkursu ,,Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa’’ – wyznał burmistrz. – 23 lutego przygotowano wniosek do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego obejmujący wykonanie prac konserwatorskich czterech feretronów w kościele filialnym pw. św. Barbary w Bobrownikach. Kwota dofinansowania wynosi 26.900 zł.
24 lutego do Urzędu Marszałkowskiego złożono też dwa inne wnioski w ramach XI konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś’’ na modernizację świetlic wiejskich w Dębiczu i Grabowie Wójtostwie. Wnioskowana kwota dofinansowania dla każdego z sołectw wynosi 50.000 zł.
Burmistrz udzielił też odpowiedzi na złożone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania radnych.
Jeśli chodzi o naprawę odcinka ulicy 15 Sierpnia oraz gazyfikacji w gminie (interpelacja radnej Bożeny Klada), burmistrz poinformował, że w ramach posiadanych środków i możliwości budżetowych w bieżącym roku planowane jest dokończenie tego odcinka. – Natomiast w sprawie gazyfikacji informuję, że w ciągu ostatnich 5 lat na terenie gminy wykonano 90 przyłączeń do sieci gazowej – wyznał burmistrz. – Jednocześnie wysłana została korespondencja do firmy G.EN GAZ celem ustalenia przyszłych planów związanych z dalszą gazyfikacją miasta i gminy Grabów nad Prosną.
Odpowiadając na interpelację radnego Jacka Gładysza w sprawie poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi wojewódzkiej nr 449 w Palatach burmistrz Ptak poinformował, że podczas wizyty dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podjęto temat przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 Palaty-Giżyce. – Z uzyskanych informacji wynika, że pierwszy etap realizacji wyżej wymienionej inwestycji rozpocznie się w 2022 roku – podsumował.
– To do 2022 roku bezpieczeństwo na tym łuku nie zostanie poprawione? – dziwił się radny Gładysz. – Ja wczoraj jechałem z Błaszek, przede mną jechał samochód na łódzkich numerach i niewiele brakowało, żeby wypadł z drogi. Tam na tym łuku jest dziura, a za chwilę jest taka wulta. Jeśli ktoś trafi na tę dziurę i na wultę to wylatuje z tej drogi. Przebudowa drogi przebudową, ale bieżące utrzymanie… niech jest znak ograniczenie prędkości do 30 km/h, ewentualnie światła albo zwykły napis ,,wypadki’’. (…) Tam nie ma miesiąca, żeby ktoś nie lądował na poboczu. Czekać dwa lata… trochę dziwne dla mnie.
Burmistrz odpowiedział, że w związku z tym, że taki temat został zgłoszony, podjęto rozmowy o kompleksowej modernizacji tej drogi. – Natomiast jeśli chodzi o naprawianie właśnie takich ubytków, temat został przekazany Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. i ze wstępnych informacji wynika, że temat ten zostanie zrealizowany, natomiast nie mamy podanego dokładnego terminu – wyznał Ptak. (…) Rejon Dróg Wojewódzkich tę dziurę ma naprawić.
Jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Chlewo (interpelacja radnego Dariusza Jasika), burmistrz Ptak odpowiedział, że interpelacja jest w trakcie rozpatrywania, podobnie jak interpelacja radnego Dariusza Wawrzyniaka w sprawie postawienia i wymiany wiat przystankowych, zebrania pobocza, odmulenia rowów, usunięcia krzewów i przycięcia drzew przy drodze w Grabowie Wójtostwie.
Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zwrotu części tej opłaty, zatwierdzenia planów pracy komisji oraz zmian w budżecie gminy.
– W naszej gminie proponowane zwolnienie z drugiej raty dotyczyć będzie przedsiębiorców prowadzących restauracje, bary i pizzerie – przyznał burmistrz.
JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest