GRABÓW: Dziękowali, przepraszali i żegnali

– Pracowaliśmy dla dobra naszej małej ojczyzny, naszego miasta i gminy Grabów – mówiła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej jej przewodnicząca Genowefa Poręba. – Nieraz ważne decyzje wypracowywaliśmy w trudnych i bardzo ważnych debatach. Proszę o niepamiętanie urazów, które w takich momentach mogły powstać. Mówię po prostu przepraszam.

– Dobiega końca kolejna, siódma kadencja miasta i gminy. To czas na podsumowanie działalności najważniejszych organów samorządy tej gminy – wyznał nostalgicznie. – Moja funkcja, jako organu wykonawczego gminy na stanowisku burmistrza miasta i gminy również dobiega końca ze względu na podjęcie decyzji o przejściu na emeryturę.

CZAS BURMISTRZOWANIA

Zenon Cegła podsumował przedsięwzięcia realizowane przez czas jego 8-letniego burmistrzowania. Do najważniejszych zaliczył budowa hali sportowej i kompleksu sportowego Orlik 2012 wraz z przebudową wjazdu na stadiom miejski oraz uporządkowaniem całego kompleksu sportowego przy ul. Przemysłowej. Obiekty sportowe, w tym hala, zostały wyposażone i doposażone w odpowiedni sprzęt sportowy i urządzenia niezbędne do funkcjonowania hali, co czyniono sukcesywnie na miarę możliwości finansowych lokalnego samorządu.
W sumie na terenie gminy zmodernizowano, urządzono i doposażono istniejące niemal w każdym sołectwie boiska sportowe.
– Na przestrzeni tych lat w szeroko rozumianą kulturę fizyczną zainwestowano w sumie ponad 10 mln zł, z czego blisko 7,9 mln na inwestycje (w tym 2,5 mln to środki zewnętrzne) – wyznał burmistrz.
Znacznie poprawiono warunki funkcjonowania i pracy Centrum Kultury poprze zakup obiektu po byłej szkole rolniczej, w którym przeprowadzono gruntowny remont. Znalazło się w nim miejsce dla biblioteki, MG-OPS i świetlicy dla organizacji pozarządowych.
– W związku z kończącą się kadencją i zakończeniem mojej pracy w samorządzie gminnym składam podziękowanie za wspólna pracę z Radą Miejską, komisjami i radnymi – mówił burmistrz. – W naszej codziennej samorządowej pracy na rzecz społeczności lokalnej staraliśmy się budować lepsze jutro, mając na uwadze także następne pokolenia. Miniony okres był dla władz miasta o gminy Grabów nad Prosną oraz pracowników Urzędu, kierowników jednostek, sołtysów, mieszkańców czasem wytężonej pracy. Nasza współpraca zaowocowała konkretnymi i widocznymi efektami na terenie całej gminy. …

CZAS ODPOCZĄĆ

Burmistrz dziękował sołtysom, przewodniczącej rady, radnym, a wszyscy kończącym swoją karierę zawodową i przechodzącym na zasłużoną emeryturę sekretarz Barbarze Wyrwas, inspektor ds. obsługi biura rady Elżbiecie Niełacnej, jak i samemu burmistrzowi.
– Przez życie przechodzimy różne trasy. Rozpoczynamy, kończymy i ponownie stajemy przed nowymi wyzwaniami – wyznała szefująca sołtysom radna Grażyna Jaszczyk. – W imieniu sołtysek i sołtysów (…) oraz przewodniczącego zarządu miasta i gminy pragnę podziękować osobom, które kończą pewien etap życia zawodowego.
– Panie burmistrzu (…), serdecznie dziękujemy za współpracę, za duże zaangażowanie i zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności – mówiła Jaszczyk. – Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć mających ogromny wpływ na rozwój całej gminy.
Wiele ciepłych słów usłyszała też odchodząca na emeryturę sekretarz Barbara Wyrwas. – Aby lata pracy stanowiły dobre wspomnienia i i dawały satysfakcję z dokonań, jakie stały się również z pani udziałem – usłyszała od Jaszczykowej.
Po kilkudziesięciu latach pracy na emeryturę przechodzi też inspektor ds. obsługi rady Elżbieta Niełacna.
– To nie jest to Elu, że jesteś ostatnia, ale jesteś pierwsza – tłumaczyła kolejność składanych podziękowań była przewodnicząca rady Grażyna Jaszczyk. – Dobrych ludzi nikt nie zapomina – przypomniała słowa starożytnej poetki Safony. – Elu, dziękujemy tobie za wszystko, Życzymy, aby ten nowy etap przyniósł tobie wiele satysfakcji i radości. … A tak osobiście, cenię cię za fachowość, ale także za lojalność i życzliwość. Dziękuję Elu.
Występując w imieniu całej trójki, Barbara Wyrwas dziękowała za pamięć i ciepłe słowa.
– Jesteśmy mile zaskoczeni – przyznała. – Kończy się jakiś etap naszego życia i tak się złożyło, że cała nasza trójka odchodzi w najbliższych dniach już na zasłużoną emeryturę. (…) Na przestrzeni tych lat poznałam wielu wspaniałych ludzi… – Dużo dobra i życzliwości doświadczyliśmy od państwa i to tylko pozostanie w naszej pamięci.

DLA DOBRA MAŁEJ OJCZYZNY

Podsumowania kadencji dokonała też przewodnicząca rady.
– Dziękuję za współpracę wszystkim radnym Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, dziękuję burmistrzowi miasta i gminy wraz z pracownikami oraz wszystkim, z którymi było mi dane współpracować. Pracowaliśmy dla dobra naszej małej ojczyzny, naszego miasta i gminy Grabów. Nieraz ważne decyzje wypracowywaliśmy w trudnych i bardzo ważnych debatach. Proszę o niepamiętanie urazów, które w takich momentach mogły powstać. Mówię po prostu przepraszam.
JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest