GRABÓW: Miasto dogadało się z harcerzami

Po wielu miesiącach negocjacji władze Grabowa nad Prosną będą mogły zagospodarować teren przy rzece Prośnie. Umożliwi to umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Chorągwią Wielkopolską ZHP a Miastem i Gminą.

Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisali: w imieniu Chorągwi Wielkopolskiej komendant Tomasz Kujaczyński i skarbnik Wieńczysław Celer, a w imieniu Miasta i Gminy Grabów burmistrz Maksymilian Ptak i skarbnik Beata Kasiura-Wyrwas.

Jakiego terenu dotyczy podpisane porozumienie? Części dzierżawionej już kiedyś przez Miasto działki, gdzie jeszcze niedawno mogły parkować samochody podczas targu oraz działki zlokalizowanej bezpośrednio przy rzece, łącznie z boiskiem do gry w siatkę. Zgodnie z zapewnieniami burmistrza, dzierżawiony teren zostanie przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe oraz miejsca parkingowe.

WIĘCEJ: we wtorkowym wydaniu Pulsu TygodniaZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest