Historia Mikstatu na interaktywnej ścieżce

Jeśli ktoś nie był jeszcze w Muzeum Regionalnym  w Mikstacie, to najwyższa pora to nadrobić – tym bardziej, że została tam otwarta nowa multimedialna wystawa. 

W czwartek, 4 czerwca, w 31. rocznicę przełomowych wyborów czerwcowych 1989 roku, w 30-lecie odrodzenia samorządu lokalnego została oficjalnie oddana do zwiedzania interaktywna ścieżka historyczna w Muzeum Regionalnym w Mikstacie przy ulicy Kościuszki 4 (pomieszczenia nad siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Dofinansowany z funduszy   europejskich   we   współpracy z  Ostrzeszowską  Lokalną  Grupą  Działania  w  ramach  „Europejskiego  Funduszu  Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskiej” projekt napisali i zrealizowali Magdalena Maj – opiekunka muzeum i nauczycielka Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Mikstacie oraz Krzysztof Wróbel – plastyk MGOK w Mikstacie.

Projekt został przygotowany we wrześniu 2018 pod nazwą „Stworzenie interaktywnej ścieżki historycznej w Mikstacie”. W październiku 2018 został zaakceptowany i wybrany do dofinansowania. Kwota całego projektu: 24 872,20 zł, z czego 19 897,00 zł pozyskano z dotacji, reszta z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie. Umowa z OLGD w Ostrzeszowie podpisana została 3 października 2019 roku; projekt został zrealizowany do 31 stycznia 2020 roku. Interaktywna ścieżka historyczna to kilkanaście tablic tematycznych z informacjami i zdjęciami historycznymi z przeszłości miasta oraz kiosk multimedialny.

Z okazji udostępnienia nowej wystawy Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu razem z Łukaszem Dybulem – przewodniczącym Rady Miejskiej w Mikstacie podziękowali autorom tego przedsięwzięcia: M. Maj i K. Wróblowi oraz założycielom Muzeum Regionalnego w Mikstacie: Elżbiecie Kamińskiej, Annie Stasierskiej i Bogdanowi Małeckiemu. PK

Na zdjęciu od prawej: Łukasz Dybul, Henryk Zieliński, Anna Stasierska, Krzysztof Wróbel, Magdalena Maj, Witold Ślęzak, Elżbieta Kamińska i Bogdan Małecki. 

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest