KOBYLA GÓRA: Wspólnie w sprawie chodnika

Starosta Ostrzeszowski wraz z Wójtem Kobylej Góry wystąpili do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o uwzględnienie w budżecie województwa na rok 2022 środków na wybudowanie czterystu metrów chodników w Kobylej Górze.

Chodzi o odcinki komunikacji pieszej umożliwiające bezpieczne dotarcie do szkoły uczniów kobylogórskiej podstawówki oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przystanki autobusowe. W ocenie społeczności lokalnej oraz samorządowców zasadne jest wybudowanie chodników na odcinku około 400 mb – od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 449 z ul. Wł. Orkana do drogi wewnętrznej przy działce ewidencyjnej nr 205 oraz chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449, na odcinku od ul. Ogrodowej do gościńca W Siodle.
W tej chwili mieszkańcy, w tym dzieci uczęszczające do szkoły, poruszają się wąskim poboczem, które wiosną jest porośnięte trawą, a zimą zasypane zwałami śniegu, co uniemożliwia bezpieczne poruszanie się i odsunięcie się na bezpieczna odległość od krawędzi jezdni.
Ze względów bezpieczeństwa komunikacyjnego starosta Lech Janicki wraz z wójtem Wiesławem Berskim zwracają się do marszałka o pilne podjęcie starań w tym zakresie.
Pismo w tej sprawie starosta przekazał na ręce marszałka Marka Woźniaka, który we wtorek gościł w Ostrzeszowie.

powiatostrzeszowski.plZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest