Kraszewice: Bezpieczeństwo niejedno ma imię

O szeroko rozumianym bezpieczeństwie, tym covidowym, ale też przeciwpożarowym i związanym z ochroną zdrowia dyskutowano podczas ostatniej sesji kraszewickiej rady gminy. Najwięcej emocji i uwagi budzi jednak Ośrodek Zdrowia.

Kiedy przewodniczący rady Artur Chowański przedstawił proponowany porządek obrad, jak bumerang powrócił temat miejsca organizacji sesji i wynikających z tego zagrożeń.

COVID JUŻ NIEGROŹNY?

– Dlaczego po raz kolejny organizuje pan posiedzenie sesji na tak małej przestrzeni? – pytał radny Jan Wojtaszek. – Nadal obowiązują obostrzenia covidowe. Proponowałem salę OSP Racławice, jest do dyspozycji sala w Kraszewicach, dlaczego po raz kolejny naraża pan nasze życie?
Chowański odparł, że obecna lokalizacja jego zdaniem jest lokalizacją bezpieczną. – Możemy, owszem, iść do sali OSP w Kraszewicach, możemy uczestniczyć też na sali w Racławicach, ale ja uważam, że tutaj też są warunki do tego, żeby tę sesję zorganizować bezpiecznie. Mamy maseczki, jesteśmy zabezpieczeni… Poza tym, względy techniczne. Potrzebny jest do tego dobry internet, bo są takie wymogi, żeby ta transmisja była dostępna dla ludzi – dowodził, zapominając chyba, że wcześniej rada obradowała już z powodzeniem zarówno w sali OSP w Kraszewicach, jak i hali sportowej.
– Ostatni raz powiedział pan, że moje prawo jest takie, że na sesję mogę nie przyjść. Skorzystałem z tego, ale pańskim obowiązkiem jest przestrzegać tych zasad, nie narażając nas po raz kolejny – apelował Wojtaszek.
– Jeśli pan czuje się narażony… każdy ma wybór – odpowiedział dwuznacznie przewodniczący rady.

WZROST WYJAZDÓW DO ZDARZEŃ

Podczas sesji komendant gminny straży pożarnej Dawid Kolenda przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2021 r. Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP, z czego cztery (Kraszewice, Głuszyna, Kuźnica Grabowska i Jelenie) to jednostki operacyjno-taktyczne. W ciągu minionego roku odnotowano 71 zdarzeń (13 pożarów i 58 miejscowych zagrożeń), co stanowi 30-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. OSP Kraszewice odnotowało 63 wyjazdy, OSP Głuszyna – 32, OSP Kuźnica Grab.- 12, a OSP Jelenie – 7.
Dzięki dotacjom z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz budżetu gminy przybyło sprzętu, udało się również przeprowadzić niezbędne remonty. I tak OSP Kraszewice pozyskało dotację celową na remont dachu nad garażami, wzbogaciło się też o dwa komplety ubrań specjalnych oraz zbiornik brezentowy na wodę o pojemności 13000 l. OSP Kuźnica Grab. otrzymało nową pilarkę do drewna Stihl i zestaw oświetleniowy, a OSP Głuszyna regały na umundurowanie specjalne i dwa komplety ubrań specjalnych.

WYZWANIE DLA NZOZ I GMINY

Wrócił też temat przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach. Inwestycja ta może dojść do skutku m.in. dzięki dotacji, jaką właściciel NZOZ ,,Zdrowie’’ Piotr Owczarek pozyskał z ministerialnego programu Dostępność Plus dla Zdrowia. Przyznany grant (ok. 600 tys. zł) ma służyć poprawie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej placówki osobom z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. Obecnie – jak mówił na sesji wójt Konrad Kuświk – trwają rozmowy pomiędzy Gminą, która jest właścicielem budynku, a właścicielem NZOZ dotyczące zakresu prac i partycypacji samorządu w inwestycję. Pierwotnie Piotr Owczarek zakładał zainstalowanie w obiekcie windy, która zabezpieczałaby bezpieczny dojazd z poziomu ,,zero’’ na piętro, na którym znajduje się Ośrodek Zdrowia. Gmina chce jednak, aby winda ta służyła również jej petentom (w sąsiednim skrzydle znajduje się bowiem Urząd Gminy), jak i petentom zlokalizowanego na drugim piętrze GOPS i pacjentom znajdujących się tam gabinetów: stomatologicznego i ginekologicznego.
– Uzgadniamy zasady współpracy z najemcą przychodni – poinformował radę wójt. A że wszystko rozbija się o pieniądze, i to duże – rozmowy do najłatwiejszych nie należą. Zlecone już zostało wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, która pozwoli na określenie finansowych ram zadania. Wiadomo, że Gmina chce partycypować w obszarze przebudowy i instalacji windy, jak również wymiany schodów zewnętrznych. – Do tego możemy się dołożyć – oświadczył Kuświk.
Tymczasem z grantowych środków zakupiony zostanie też m.in. nowoczesny (wart ok. 180 tys. zł) aparat USG, zamontowane zostaną rozsuwane drzwi wejściowe, zakupione też będą nowe meble, specjalne tablice informacyjne, jak również zamontowane zostanie odpowiednie oświetlenie dla osób niedowidzących. Trzeba też będzie m.in. wyrównać posadzki, wymienić na szersze drzwi do gabinetów i toalet, zmodernizować sanitariaty, a nawet obniżyć okienka recepcyjne, tak aby dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Największym wyzwaniem jest montaż windy, która ostatecznie skomunikować ma nie tylko Ośrodek Zdrowia, ale i GOPS i Urząd Gminy. Konie z rzędem temu, kto odważyłby się wjechać do Ośrodka czy Urzędu po istniejącym tam stromym podjeździe, nie mówiąc już o finalizacji tego zadania. A skoro zakres prac został znacznie poszerzony, ceny z miesiąca na miesiąc rosną, nie można wykluczyć, że cała inwestycja w sumie pochłonie 700 tys. czy nawet mln zł. – Ja mogę przeznaczyć na ten cel 200, góra 300 tys. zł – uprzedza wójt Kuświk. Ma jednak świadomość, że to Gmina jest właścicielem budynku i mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że będzie on spełniał stawiane tego typu obiektom zadania.
– Ja otrzymałem dotację na skomunikowanie windą przychodni, natomiast pomysł jest taki, żeby skomunikować również kolejne piętro, gdzie znajduje się m.in. GOPS, jak i sam Urząd – mówi Piotr Owczarek. – To jest nasz wspólny interes i musimy się zastanowić, jak to zrobić. Zmiany te wymagają innej lokalizacji windy, co również generuje dodatkowe koszty.
Dobra wiadomość jest taka, że w niedługim czasie zacznie tu przyjmować (na razie raz w miesiącu) kardiolog z profesorskim tytułem, który pracuje w jednej z klinik we Wrocławiu. Piotr Owczarek czyni też starania, co nie jest jednak takie proste, aby zatrudnić dodatkowego lekarza internistę. JUR

Warto wspomnieć, że w 2021 roku sąsiednia Gmina Doruchów otrzymała dofinansowanie (całkowita wartość zadania to blisko 700 tys. zł) z realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ na realizację projektu ,,Schody do nieba a nam podjazdu do lekarza potrzeba – zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie”. W ramach zadania zagospodarowany został teren obok Ośrodka Zdrowia (parking, oświetlenie) oraz wybudowano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest