KRASZEWICE: O 60 czy 140 procent?

Co najmniej 60-procentowa podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych czeka od 1 lipca mieszkańców kraszewickiej gminy. Co najmniej, z naszych wyliczeń wynika bowiem, że złożona przez wykonawcę nowa oferta jest nie o 60 a o około 140 procent wyższa, niż dotychczasowa.

Do ogłoszonego przez Gminę przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przystąpiła tylko jedna firma – EKO REGION z Bełchatowa, która za świadczone w okresie od 30 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (12 miesięcy) usługi zaproponowała cenę 613.008 zł netto (662 tys. zł brutto). Tymczasem dotychczasowa umowa, obowiązująca przez 30 miesięcy, w sumie opiewała na 704.538 zł brutto. Wynika więc z tego, biorąc pod uwagę różny czas obowiązywania umów, że cena, jaką zaproponował teraz wykonawca jest o około 140 procent wyższa, niż dotychczas. Czy więc takie podwyżki czekają też mieszkańców gminy?
Wójt Konrad Kuświk przyznaje, że przy takiej ofercie – zresztą jedynej, jaka została złożona – konieczne będzie zwaloryzowanie stawek. Mówiąc prościej, mieszkańcy gminy muszą się liczyć z dużymi podwyżkami opłat za śmieci. Jak dużymi? Kuświk tłumaczy, że trzeba to będzie wszystko przeliczyć. – Ja jestem zwolennikiem, aby utrzymać stawki ,,od osoby’’, ale przedyskutuję to z radnymi. Jeżeli będą mieć inne spojrzenie, np. żeby wzorem innych samorządów ustalić opłaty nie od osoby a od gospodarstwa domowego, to możemy pomyśleć nad zmianami. Ja osobiście preferowałbym utrzymanie stawki od mieszkańca – przekonuje.
O ile wtedy mogą wzrosnąć te stawki? – powtarzamy pytanie. – O co najmniej 50 procent – mówi ostrożnie Kuświk. Kiedy sugerujemy, że z naszych wyliczeń wynika, że zaproponowana teraz przez wykonawcę cena jest o około 140 procent wyższa, niż dotychczasowa, wójt uspokaja i tłumaczy, że tak źle nie będzie. – Dotychczas mieliśmy inny system rozliczania się z wykonawcą – wyjaśnia. – Płaciliśmy za każdą tonę, teraz będziemy płacić ryczałtowo, czyli co miesiąc tyle samo, niezależnie od tego, ile odpadów zostanie w danym miesiącu zebrane. Tych odpadów przybywa, więc najpewniej EKO REGION wkalkulował sobie to w tę cenę – dowodzi.
Wójt tłumaczy, że w ostatnich miesiącach koszty związane z odbiorem odpadów rosły, a przecież uchwalone dla mieszkańców opłaty ciągle były te same. – Na początku nam się to wszystko bardzo pięknie bilansowało. Z biegiem czasu okazało się jednak, że powstał deficyt. – Teraz to się już nie bilansuje – przyznaje.
Skąd więc samorząd brał środki na regulowanie coraz to wyższych rachunków, skoro wnoszone przez mieszkańców opłaty nie pokrywały wszystkich kosztów? Najpewniej z budżetu gminy. – Teoretycznie nie możemy dopłacać i na to uwagę zwróciła nam Regionalna Izba Obrachunkowa – przyznaje Kuświk. Fakt, ustawa mówi bowiem o tym, że gospodarka odpadami musi się samofinansować, czyli w 100 procentach być finansowana z opłat wnoszonych przez mieszkańców.
Jeszcze raz pytamy, jak duży może być teraz wzrost opłat za śmieci. – W mojej ocenie przynajmniej 50 procent, ale raczej nie 100 – odpowiada Konrad Kuświk. Czyli ile? – próbujemy uściślić. – Około 60 procent – pada odpowiedź.
Przypomnijmy, przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od wszystkich właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest też nieodpłatnie wyposażyć wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady.
Na terenie gminy Kraszewice deklaracje na wywóz odpadów złożyło 1012 właścicieli nieruchomości (dotyczy 2921 osób), z czego prawie 100 procent zadeklarowało, że będzie odpady segregować.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady zmieszane, jak i segregowane, z podziałem na następujące frakcje: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (odpady suche), opakowania ze szkła, odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) oraz popiół z palenisk gospodarstw domowych. Przedmiotem Zamówienia jest również (raz w roku) zbiórka pochodzących z gospodarstw domowych odpadów wielkogabarytowych. JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest