KRASZEWICE: Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

W miniony czwartek wójt Konrad Kuświk w towarzystwie skarbnik Magdaleny Baś przekazali jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy sprzęt ratujący zdrowie i ludzkie życie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wynosi 53.300 zł. Środki te w 99% pochodzą z dotacji, a tylko 1% (533 zł) stanowi wymagalny wkład własny gminy.

Wójt Kuświk nie ukrywał, że bardzo się ciszy z faktu, że swoje urzędowanie rozpoczyna właśnie od przekazania tego sprzętu dla strażaków. – Wspomagając straże, które w mojej pracy na pewno będą miały bardzo dobre i solidne miejsce – przekonywał.

Kuświk przypomniał, że jest przecież wieloletnim członkiem OSP w Kraszewicach. – Straże są bliskie mojemu sercu – nie ukrywał. – Jeżeli ja na was będę mógł liczyć, na taki poziom współpracy i wsparcia, to wy i wasze jednostki będą mogły liczyć na moje wsparcie i na moja pomoc.

W/w zadanie jest realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono:

Dla OSP Kraszewice:

– agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych

– hydrauliczne nożyce do cięcia

– zestaw węży hydraulicznych,

Dla OSP Głuszyna:

– defibrylator

Dla OSP Kuźnica Grabowska:

– torba ratownicza

– nosze typu deska i szyny Kramera,

Dla OSP Jelenie:

– sprzęt do oznakowania terenu akcji.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest