Kraszewice: Wybrali nowy zarząd

Po blisko 19 latach dh Zdzisław Kubasik podjął decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Kraszewicach. Nowym prezesem wybrany został dh Roman Dzięcielski.

Podczas Zjazdu Gminnego OSP dh Zdzisław Kubasik potwierdził, że nie zamierza po raz kolejny ubiegać się o funkcję prezesa zarządu, podobną decyzję podjęli też wiceprezes dh Jan Mamiak i sekretarz dh Walenty Heliński. Po wysłuchaniu sprawozdania Zjazd udzielił ustępującemu zarządowi absolutorium i przystąpił do wyboru nowych władz gminnych.
12-osobowy zarząd wybrał na swojego prezesa dh Romana Dzięcielskiego. Jego zastępcami zostali dh Damian Jangas i dh Krzysztof Gabryś.
W zjeździe obok prezesa zarządu powiatowego OSP bryg. Tomasza Jabłońskiego, który reprezentował również komendanta powiatowego PSP w Ostrzeszowie, wzięli także udział byli komendanci powiatowi a dziś członkowie zarządu powiatowego OSP: dh Janusz Bebłot i dh Tomasz Mak, jak również komendant gminny OSP Dawid Kolenda.
Był też czas na wyróżnienia, jak i podziękowania, jakie od braci strażackiej i władz samorządowych gminy Kraszewice odebrał były już prezes Zdzisław Kubasik, jak i cały zarząd.
– Chciałem serdecznie podziękować ustępującemu zarządowi za wkład pracy – wyznał dh Bebłot. – Nowemu prezesowi i całemu zarządowi gratuluję wyboru. W podobnym tonie wypowiadał się bryg. Tomasz Jabłoński i bryg. Tomasz Mak.
– Musimy współpracować, żeby społeczeństwo było z nas zadowolone – przekonywał Jabłoński. Mówiąc o ustępującym prezesie, wyznał, że na zebraniach zarządu powiatowego, którego był członkiem, w ewentualnych sytuacjach konfliktowych wnosił spokój. ,,To nie musi tak być, ale ja proponuję tak…’’ – mówił i jakoś z tych konfliktów udawało nam się wybrnąć.
Tomasz Mak zwracał uwagę nie tylko na sukcesy, ale i dobrą współpracę. – To jest sukces tych starszych druhów, którzy umieli tych młodszych włączyć do działalności i dzisiaj spokojnie możemy patrzeć, jak młodzi zajmują te stanowiska, mogą się wykazać, tym bardziej, że mają dobre wzorce – dowodził.
– Szmat czasu druhu Zdzisławie – zaczął wójt Konrad Kuświk, zwracając uwagę na bardzo dobrą współpracę ustępującego zarządu z samorządem. – Dużo osiągnięć, wiele sukcesów. Myślę, że druh prezes trochę przez skromność w tym swoim sprawozdaniu wielu nie wymienił – mówił Kuświk, wskazując na to, że za prezesury Z. Kubasika udało się m.in. zakupić nowe samochody dla OSP Jelenie, OSP Kraszewice, OSP Głuszyna i OSP Kuźnica Grab, do jednostek trafił też nowy sprzęt, a większość strażnic została wyremontowana.
Prezes Kubasik nie krył wzruszenia. – Za te słowa… bardzo dziękuję. Ja tu już nic nie dodam – podsumował. Nowy prezes zapewnił o woli współpracy. – Jestśmy powołani, aby zapewnić naszemu społeczeństwu bezpieczeństwo
– przekonywał dh R. Dzięcielski. (…) – Będziemy chcieli wypracować taki model, żeby wspierać również te mniejsze jednostki, aby się rozwijały.
JUR

WYRÓŻNIENI
Złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’
– dh Józef Sobczak (medal odebrała żona)
Srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’
– dh Jakub Pol
Odznaką ,,Wzorowy Strażak”
– dh Błażej Wyryma
– dh Damian Palat
– dh Damian JangasZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest