KRASZEWICE: Strażacy podsumowali 2017 rok

O dokonaniach minionego roku i planach na 2018 mówiono podczas sobotniego walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach.

Minutą ciszy uczcili uczestnicy zebrania pamięć członków kraszewickiej OSP Wojciecha Gierosza, Stanisława Kamińskiego i Leszka Kończaka, którzy odeszli na wieczną wartę w 2017 r. W sprawozdaniu z działalności jednostki prezes Lech Jeziorny mówił m.in. o gruntownej modernizacji sali, do której doszło dzięki środkom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kraszewic im. Marianny Miletich, które przeznaczyło na ten cel 100 tys. zł.

Naczelnik jednostki Daniel Gierosz przypomniał, że w 2017 r. miejscowi strażacy wyjeżdżali do 44 zdarzeń, z czego 30 stanowiły miejscowe zagrożenia a w 8 przypadkach brali udział w gaszeniu pożarów.

– Przeszkoliliśmy dwóch członków z zakresu szkolenia szeregowców OSP (Wojciech Chrząściel i Adrian Błaszczyk). (…) Dwie osoby odbyły kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – mówił Gierosz. Dzięki środkom Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego udało się też wyremontować znajdujące się przy garażach łazienkę i toaletę oraz pomieszczenie biurowo-socjalne.

Naczelnik mówił też o planach na rok bieżący, realizacja których w dużej mierze jest uzależniona od środków finansowych. – Priorytetową potrzebą jest modernizacja posadzki w pomieszczeniach garażowych, dlatego że ona jest w bardzo złym stanie – nie ukrywał. W planach jest też organizacja dużych ćwiczeń na terenie gminy. Strażacy chcieliby także zakupić nowy sprzęt, m.in. do ratownictwa wysokościowego (szelki asekuracyjne, liny alpinistyczne, pasy ratownicze) oraz kamizelki do ratownictwa wodnego. – Naszym marzeniem jest też kamera termowizyjna – wyznał Gierosz.

Kronikarz jednostki dh Elżbieta Kędzia zaproponowała w imieniu zarządu, aby dla uczczenia przypadającego w tym roku wielkiego jubileuszu zrealizować pamiątkowy projekt i przygotować album ,,Członkowie OSP w Kraszewicach w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Mający powstać album fotograficzny miałby zawierać zdjęcia wszystkich członków OSP w Kraszewicach. – Album będzie namacalnym wyrazem patriotyzmu i umiłowania naszej Ojczyzny – wyznała.

 

Podczas zebrania uroczyście podziękowano druhowi Janowi Koprowskiemu, który przeszedł na emeryturę, równocześnie przestał też być kierowcą jednostki.

WIĘCEJ: we wtorkowym wydaniu Pulsu TygodniaZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest