Marian Fita – Człowiek „Legenda” przechodzi na emeryturę

Po 38 latach pracy Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Marian Fita postanowił zakończyć swoją karierę i od 1 stycznia 2021 roku przechodzi (jak sam mówi) w stan spoczynku, pozostając dalej wielkim sympatykiem i ambasadorem banku, jaki stworzył.

W imieniu własnym jak i Rady Nadzorczej chciałbym przedstawić pokrótce życiorys i osiągnięcia Prezesa Mariana Fity oraz Jego wkład w rozwój bankowości spółdzielczej na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego.

Marian Fita to Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, któremu w życiorysie należy przypisać stworzenie silnego i bezpiecznego Banku Spółdzielczego z ponad miliardową sumą bilansową. Pan Prezes swoją czystą kartkę pt.: „bank spółdzielczy” rozpoczął zapisywać 01.12.1982 r. kiedy podjął pracę na stanowisku Dyrektora Banku Spółdzielczego w Lututowie – wtedy placówki jednooddziałowej.

Młody i energiczny Dyrektor, posiadający doświadczenie w pracy w Spółdzielni, w 1985 roku rozpoczął budowę nowej siedziby Banku, która została oddana do użytku w 1988 r.
Zaangażowanie lokalnej społeczności, Prezesa Fity i pracowników oraz chęć rozwijania Banku wpłynęły na otwarcie w 1994 r. pierwszego Oddziału Banku w Czajkowie.
Kolejnym wydarzeniem w karierze było podpisanie w 1995 roku umowy zrzeszeniowej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu, co pozwoliło na poszerzenie możliwości i dalszy rozwój małego banku spółdzielczego.

Wkrótce Pan Prezes tworzył (poprzez połączenie) kolejne Oddziały Banku Spółdzielczego w Lututowie – Oddziały w Brąszewicach, Złoczewie, Klonowej, Kraszewicach, Czastarach z Filią w Kurowie, Ostrówku, Wieruszowie, Galewicach i Sokolnikach. Połączenie to postanowieniem Sądu i za zgodą Narodowego Banku Polskiego stworzyło w 1999 roku Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, który w kolejnych latach powiększył się o nowe placówki – w Grabowie n/Prosną, Wieluniu i Mikstacie.

Pan Prezes zawsze hołdował przekonaniu, że silny bank to bank zwiększający swoje fundusze własne, które pozwolą w przyszłości na dalszy rozwój banku i jego klientów.
Rozwój Banku wpłynął na wzrost funduszy własnych, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Z jednooddziałowego banku spółdzielczego, zatrudniającego 20 pracowników powstał czternastooddziałowy, znaczący Bank, zatrudniający ponad 170 pracowników.

Dzisiaj Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie posiada kapitały przekraczające 13,5 mln EUR, jest bankiem nowoczesnym,w którym Klient ma dostęp do nowoczesnych technologii, jest liderem szeroko rozumianych usług finansowych, ubezpieczeniowych i działalności walutowej, której Pan Prezes bardzo kibicuje. Odwaga i determinacja pracowników, którym przewodził Marian Fita spowodowała, że możemy być dumni z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

W ciągu 38 lat pracy w Banku Pan Prezes uczestniczył w szeregu szkoleń podnoszących kwalifikacje. W tym czasie zarówno Bank, jak i Pan Fita otrzymał wiele odznaczeń świadczących o wysokiej pozycji Banku wśród ponad 500 banków spółdzielczych.
Prezes był odznaczany zarówno w społeczności lokalnej, jak i na arenie krajowej. Posiada m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, Złotą odznakę za zasługi dla spółdzielczości bankowej, odznakę za zasługi dla bankowości RP, medal za zasługi dla bankowości spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka, Złoty Krzyż Zasługi im. ks. Piotra Wawrzyniaka (zasłużony w rozwoju spółdzielczości bankowej), Złotą Odznakę SGB, Złotą Odznakę im. Franciszka Stefczyka (za zasługi dla spółdzielczości bankowej) oraz Platynową Odznakę SGB.

W społeczności lokalnej na terenie działania Banku Marian Fita jest człowiekiem rozpoznawalnym o czym może świadczyć choćby tytuł „Człowieka roku” powiatu wieruszowskiego jaki uzyskał w 2015 roku. Wielokrotne wspieranie przez Prezesa Fitę inicjatyw społecznych pozwoliło na zbudowanie marki Banku przyjaznego klientom, działającego na rzecz rozwoju rynku lokalnego, promotora wiedzy.

Po 38 latach pracy Pan Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, a prywatnie mąż, ojciec, dziadek, pasjonat podróży i kolekcjoner monet oraz znaczków pocztowych postanowił zakończyć swoją karierę i od 01.01.2021 roku przechodzi (jak sam mówi) w stan spoczynku, pozostając dalej wielkim sympatykiem i ambasadorem banku jaki stworzył.

W tym miejscu należy krótko wspomnieć o nas, Członkach obecnej i wcześniejszych kadencji Rady Nadzorczej, którzy blisko współpracowali z Panem Prezesem Fitą. Przez wiele lat Rada Nadzorcza pełniła nie tylko nadzór nad działalnością Banku, ale również wspierała Zarząd w podejmowaniu decyzji. Byliśmy i jesteśmy ambasadorami Banku stworzonego dzięki działaniom Pana Prezesa.

Chciałbym w imieniu własnym oraz całej Rady Nadzorczej podziękować Panu Prezesowi Marianowi Ficie za lata pracy na rzecz Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, za wprowadzenie nas w arkana bankowości spółdzielczej, za wieloletnią współpracę. Stworzenie takiego banku wymagało nie tylko wiedzy i doświadczenia ale także odwagi i energii do podejmowania działań, której nigdy Prezesowi nie brakowało.

W tym magicznym, świątecznym, ale trudnym czasie życzymy Panu Prezesowi zdrowia, odpoczynku, spokoju, odkrywania uroków wolnego czasu, realizowania pasji i spełnienia marzeń.

Pozostając z wyrazami szacunku życzymy wiele zadowolenia z poczucia dobrze wypełnionej służby.

Ryszard Strzelczyk
Przewodniczący Rady NadzorczejZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest