Na sport, rekreację i kulturę

W ostatnich dniach grudnia 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał 12 umów z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ze środków europejskich skorzystają m.in. Gmina Kraszewice, która wykona „Modernizację ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsca rekreacji mieszkańców”, dzięki dofinansowaniu w kwocie 89.078 zł oraz Miasto i Gmina Mikstat, która zrealizuje projekt pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Mikstacie”, kwota pomocy 35.943 zł.
– Dla Samorządu Województwa podpisanie umów to bardzo ważny dzień, ponieważ przekazaliśmy miliony złotych na dalszy rozwój naszego regionu – powiedział marszałek Grabowski. – Gratuluję wszystkim beneficjentom, których projekty zostały przyjęte i życzę, by te fundusze zostały jak najlepiej wykorzystane. Liczba podpisanych umów i wydanych pieniędzy, pokazuje, jak ważna jest rola Lokalnych Grup Działania, Miast i Gmin, Powiatów, a także Ochotniczych Straży Pożarnych, które są dla Samorządu Województwa ważnym i sprawdzonym partnerem.
Również w grudniu wicemarszałek Grabowski podpisał 18 umów z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uroczystość podpisania umów odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Ze środków europejskich przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność skorzystają m.in. Miasto i Gmina Ostrzeszów, które pozyskało dotację na dwa projekty: „Budowa sceny przy sali wiejskiej w Szklarce Myślniewskiej” (przyznana kwota pomocy: 444.930 zł) oraz projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu” (480.592 zł). Powiat Ostrzeszowski na projekt pn. „Urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie” otrzyma 181.561 zł dofinansowania. REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest