Obchody 100-lecia ostrzeszowskiej Alma Mater

– Nasze liceum miało szczęście do nauczycieli – mówił podczas obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie dyrektor Michał Błoch. – Były wśród nich zawsze niezwykłe, nierzadko barwne osobowości, ambitni mentorzy, wymagający pedagodzy, charyzmatyczni trenerzy uczniowskich ciał i dusz, wybitni dydaktycy i wspaniali metodycy, ale nade wszystko bliscy uczniom wychowawcy, dla których szkoła nie była li tylko miejscem pracy.

Pandemia, która nieoczekiwanie zdominowała rok 2020 sprawiła, że przypadające na ten czas obchody trzeba było przenieść o rok później. Wszak tak zacny jubileusz trudno świętować w ścisłym reżimie sanitarnym. W minioną sobotę do ostrzeszowskiej Alma Mater – bo tak ostrzeszowskie liceum nazywają często jego uczniowie i nauczyciele –  zjechały całe pokolenia. Wspomnieniom nierzadko towarzyszyły łzy wzruszenia. (…)

Obchody stały się też okazją do otwarcia Izby Pamięci I Liceum Ogólnokształcącego im, Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie poczesne miejsce zajmuje cela, w której od 9 listopada do 8 grudnia 1939 r. przebywał więziony w tych murach (w budynku w czasie II wojny światowej mieścił się obóz jeniecki) z grupą franciszkanów św. Maksymilian Maria Kolbe. Jej poświęcenia dokonał biskup kaliski Damian Bryl, który wcześniej w kościele farnym koncelebrował mszę św. w intencji społeczności szkoły. – Potrzebujemy ludzi wykształconych w naszej ojczyźnie, ale potrzebujemy także ludzi wrażliwych, gotowych do niesienia pomocy innym – przekonywał.

W ramach obchodów odbyło się również kilka imprez towarzyszących: mecz piłki siatkowej pomiędzy uczniami a nauczycielami (wygrali ci drudzy), turniej szachowy, przepiękny koncert chóru szkolnego pod batutą Stanisława Sztukowskiego na ostrzeszowskim rynku, pokazowa debata oksfordzka i podsumowanie projektu unijnego PoWer. W sali gimnastycznej szkoły zwiedzać można było okolicznościową wystawę. Ważnym elementem obchodów była również jubileuszowa zbiórka Szczepu Harcerskiego ,,Watra” przed Pomnikiem Lilijki.

Wcześniej udało się wydać trzecią część monografii ,,W cieniu kasztanów”, powstała publikacja ,,Sto wywiadów na 100-lecie”, wykonano też szereg prac modernizacyjnych w budynku szkoły. JUR

WIĘCEJ: we wtorkowym wydaniu Pulsu TygodniaZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest