Ostrzeszów: 3 miliony na wsparcie szkolnictwa

W sali sesyjnej Starostwa marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i starosta Lech Janicki podpisali umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego kompleksowego wsparcia kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim.

Projekt, jaki będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, opiewa na kwotę 2.926.114 zł, z czego dofinansowanie to aż 2.487.197 zł i dotyczy doposażenia lub utworzenia nowych pracowni w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Pracownie te wykorzystywane będą do kształcenia uczniów w zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz- zbrojarz, technik technologii drewna, stolarz, tapicer, technik żywienia, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa, kucharz, barman, barista (ZS Nr 1) oraz technik programista teleinformatyk (ZS Nr 2).
– To jest rzecz, która już dawno powinna znajdować zrozumienie i finansowanie – nie ukrywał marszałek Woźniak, mówiąc o finansowym wsparciu szkolnictwa zawodowego. – Czynimy to teraz, bo teraz mamy takie możliwości finansowe, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że podnoszenie poziomu szkolnictwa zawodowego to jest odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców, pracodawców.
– Samorząd to również wielki potencjał edukacyjny, który w dalszej perspektywie gwarantuje wolny, niezależny rozwój samorządu – podkreślała obecna na uroczystości senator Ewa Matecka.
Senator Janusz Pęcherz przekonywał, że bez rozwoju szkolnictwa zawodowego nie mamy szansy jako kraj ani tutaj, ani w Europie, ani na świecie. – Edukacja dzisiaj jest podstawą. Szkolnictwo zawodowe musi być motorem napędowym gospodarki. Powoli dochodzimy do przekonania, że szkolnictwo zawodowe jest tak samo ważne, jak liceum czy szkoła wyższa. Dobrze zorganizowane szkolnictwo zawodowe daje z jednej strony szansę wykształcenia takiego absolwenta, jakiego potrzebujecie, ale z drugiej strony daje także szansę, że może ten człowiek iść na studia – dowodził.
Poseł Andrzej Grzyb dziękował dyrektorom szkół, które realizować będą ten projekt, że są gotowe do czekających je wyzwań. – Poszukiwania nowych kierunków, poszukiwania źródeł finansowania, budowania zespołów wokół tego projektu, bez tego nie udałoby się tego zrobić – przekonywał.
Starosta Janicki podziękował zespołowi, który opracował wniosek/projekt, który uzyskał bardzo wysoką punktację, pozwalającą na otrzymanie dofinansowania: zastępcy kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Ludmile Cieślarczyk, podinspektor Katarzynie Nowak oraz inspektor Dominice Grzesiak-Sikorze.
RED

ZAKRES PROJEKTU
Zespół Szkół nr 1
– Przebudowa kotłowni z adaptacją na sale dydaktyczne kształcenia zawodowego. W ramach przebudowy na istniejących powierzchniach planuje się wykonanie sali konferencyjnej z możliwością podziału za pomocą ściany mobilnej składanej na 2 mniejsze pomieszczenia, stworzenie 2 pomieszczeń dydaktycznych do teoretycznej nauki zawodu, sali komputerowej na 16 stanowisk, pokoju nauczycielskiego, zaplecza higieniczno-sanitarnego. Zaprojektowano również pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Zakup wyposażenia pomieszczeń przebudowanej kotłowni
– Zakup wyposażenia pracowni przedmiotów branży budowlanej
– Zakup wyposażenia pracowni przedmiotów branży drzewnej
– Zakup wyposażenia pracowni obsługi konsumenta(zawody branży  gastronomicznej).

Zespół Szkół nr 2
– Adaptacja budynku D położonego przy ul. Zamkowej 10 na cele pracowni programistycznej. W ramach adaptacji na istniejących powierzchniach planuje się wykonanie sali komputerowejz dwudziestoma stanowiskami komputerowymi oraz utworzenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych.
– Zakup wyposażenia pracowni programistycznej
– Zakup wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest