Ostrzeszów: Budżet musi być ostrożny

,,Ostrożnym w swoich założeniach’’ nazwał burmistrz Patryk Jędrowiak projekt budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok. – Ale zmusiła nas do tego sytuacja związana z reformą PIT i wyższymi kosztami w oświacie – wyznaje.

117.310.694 zł po stronie dochodów i 114.985.585 po stronie wydatków, z czego 4.536.752 zł to wydatki majątkowe. Tak w telegraficznym skrócie wygląda projekt budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok.
Nadwyżka budżetowa (2.325.108 zł) ma być przeznaczona na spłatę części raty kredytu. Nie tylko nadwyżka, w projekcie zaplanowano bowiem aż 7.791.232 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w minionych latach, jak również zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.466.123 zł.

NA OŚWIATĘ DOŁOŻĄ 100%

Największa i wzbudzająca największe emocje jest zapewne kwota przeznaczona na szeroko rozumianą oświatę, na którą to Gmina zamierza wydać w 2020 roku ponad 40 mln zł, gdy przekazana z budżetu państwa subwencja oświatowa stanowić ma zaledwie niecałe 20 mln zł.
– Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok wyniesie 19.548.736 zł i będzie wyższa w porównaniu z rokiem bieżącym zaledwie o 1,6% – mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. – Natomiast planowane wydatki na oświatę w projekcie budżetu na 2020 rok to kwota 40.478.175 zł, w tym same wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych w 2020 roku wzrosną o 10,5% w stosunku do bieżącego roku – przyznaje.

PO PIERWSZE DROGI

Wśród zaplanowanych w projekcie budżetu na 2020 r. inwestycji do najważniejszych zaliczyć można budowę ul. Piaski w Rojowie, na co zaplanowano 1.300.000 zł. W planach jest też budowa ul. Przełajowej w Ostrzeszowie (750.000 zł) i przebudowa drogi w Rogaszycach – Żyrów, co jednak uzależnione zostało od otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina chce też przebudować drogę gminną w Zajączkach, pod warunkiem, że otrzyma na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól.
Na wykup gruntów zaplanowano 290.000 zł, na budowę oświetlenia na terenie miasta i gminy 197.274 zł, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapisano 25.000 zł a na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – 130.000 zł.
Jeśli uda się otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gmina planuje w 2020 r. zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie, w związku z czym chce zapisa na ten cel w budżecie 50.000 zł. Najpewniej za 32.000 zł rozbudowany też zostanie system monitoringu miejskiego.

OSTROŻNY BUDŻET

– Zaproponowany projekt budżetu jest ostrożny w swoich założeniach, ale zmusiła nas do tego sytuacja związana z reformą PIT i wyższymi kosztami w oświacie – mówi burmistrz Jędrowiak. – Zakładamy mimo tego, iż w przypadku otrzymania dofinansowania zrealizujemy dwa duże zadania drogowe: budowę ulicy Przełajowej oraz drogi Żyrowskiej wraz z chodnikiem oraz będziemy kontynuować remonty i nakładki na drogach w całej gminie. W ciągu roku sytuacja można cały czas być dynamiczna i w razie pojawienia się dotacji budżet będzie mógł ulegać zmianom, natomiast projekt musiał zostać oparty o wskaźniki z Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi wpływy z podatku PIT tylko w 2020 roku zostały pomniejszone dla naszej gminy aż o ponad 3,5 miliona złotych. To olbrzymia różnica, która bezpośrednio przekłada się na ilość i zakres możliwych do wykonania inwestycji – dowodzi włodarz gminy.

PÓŁ MILIONA DLA SOŁECTW

Z budżetu miasta i gminy wydzielony zostanie Fundusz Sołecki, na który przeznaczone ma być prawie pół miliona zł. Niewiele mniej, niż wpłynąć ma do budżetu środków z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, czyli tzw. kapslowego (528.000 zł).
W ramach funduszu sołeckiego do Bledzianowa miałyby trafić 23.051 zł. Środki te byłyby przeznczone m.in. na zakup zestawu nagłaśniającego, pieca konwekcyjnego i drzwi wejściowych do sali OSP, zakup kosiarki i wykaszarki oraz wykonanie betonowego podłoża i montaż garażu blaszanego.
Jesiona dostałaby 11.427 zł. Na co? M.in. na doposażenie placu zabaw w orbitrek i wykonanie projektu oświetlenia. 20.056 zł, jakie zaplanowano dla sołectwa Kochłowy ma być w dużej mierze przeznaczone na wykonanie klimatyzacji w sali OSP. W Korpysach (14.855 zł) zaplanowano m.in. zakup materiałów budowlanych do remontu sali OSP, remont pieca i wykonanie wentylacji kuchni.
Kotowskie (15.327 zł) wszystkie te środki przeznaczy na budowę sceny plenerowej. W Kozłach (11.0000 zł) z funduszu sołeckiego planuje się wykonanie projektu oświetlenia oraz uzupełnienie już istniejącego o dwa punkty. Kuźniki (15.997 zł) całą kwotę chcą przeznaczyć na budowę oświetlenia. W Marydole (19.819 zł) planowane są wymiana instalacji elektrycznej i prace remontowo – malarskie w sali OSP.
Sołectwo Myje – Potaśnia mogłoby liczyć na 36.093 zł. Środki te miałyby być przeznaczone głównie na wykonanie pokrycia dachowego na sali OSP. W Niedźwiedziu (31.246 zł) będą chcieli zakupić kosę spalinową, a na budowę oświetlenia (lampa solarna) chcą przeznaczyć 11.000 zł. W 2020 r. chcą też zmodernizować plac zabaw (kostka brukowa, ławki, wyrównanie terenu, trawa). W Olszynie (39.403 zł) planowany jest remont sali wiejskiej i remont placu sportowego.
Pustkowie Południe (25.966 zł) chce podłączyć wodę na plac sołecki, planuje też budowę oświetlenia (lampy hybrydowe). O takich lampach myślą też w sołectwie Pustkowie Północ (16.746 zł).
W Rogaszycach (39.403 zł) środki z funduszu miałyby być przeznaczone m.in. na wykonanie projektu chodnika i prac ziemnych, zakup stołów i ławek do sali OSP oraz budowę oświetlenia. Sołectwo Rojów (39.403 zł) swoją pulę chce przeznaczyć głównie na remont kuchni i pomieszczeń przyległych w sali wiejskiej. Siedlików (39.403 zł) chce w swojej remizie zamontować klimatyzację.
W Szklarce Myślniewskiej (24.863 zł) planuje się zakup stołu i zlewozmywaka do kuchni w sali OSP, montaż klimatyzacji oraz zbiornika bezodpływowego. W Szklarce Przygodzickiej (33.886 zł) planowane są remont sali OSP i budowa oświetlenia (lampa hybrydowa). W Turzu (14.658 zł) środki te przeznaczą na zakup stołów do sali wiejskiej, a w sołectwie Zajączki – Rejmanka (20.410 zł) gros tych środków pochłonie budowa wiaty przystankowej.
Wszystko to zależeć będzie od woli Rady Miejskiej, w kompetencjach której jest zaproponowany przez burmistrza budżet. JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest