OSTRZESZÓW: Dyrektor szkoły odwołana

Z dniem 10 lipca burmistrz Patryk Jędrowiak odwołał Justynę Krawczyńską z funkcji dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojowie. To pokłosie wpisów szkalujących polityków opozycji, jakie pojawiły się na profilu Justyny Krawczyńskiej.

– W przedmiotowej sprawie w ocenie organu prowadzącego szkołę zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, który uzasadnia celowość podjęcia decyzji – czytamy w załączonym w uzasadnieniu do wydanego w tej sprawie zarządzenia.

Burmistrz przypomina, że 4 czerwca uzyskał informację z portalu informacyjnego wlkp24.pl o artykule ,,Dyrektorka szkoły w Rojowie szkaluje polityków w internecie? Obraźliwe wpisy ujrzały światło dzienne”, w treści którego znajdują się obraźliwe wpisy i komentarze na komunikatorze Twitter. – Autorka artykułu przedstawia p. Justynę Krawczyńską jako osobę, która ,,miała być autorką wpisów szkalujących czołowych polityków w Polsce w tym kontrkandydatów Andrzeja Dudy na urząd prezydenta”. Określenia użyte w twitach typu ,,dupek”, ,,pospolita menda”, jak wskazuje dziennikarka ,,to te jedne z łagodniejszych określeń” – czytamy.

Burmistrz przypomina, że kolejny artykuł na ten temat ukazał się w Gazecie Wyborczej, i że w związku z zaistniałymi okolicznościami w dniu 4 czerwca podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

W sprawie tej Jędrowiak rozmawiał z dyrektor Krawczyńską, poprosił też, aby przedstawiła mu swoje wyjaśnienia na piśmie. Równocześnie, z uwagi – jaki pisze – na konieczność zachowania terminu określonego w ustawie Karta Nauczyciela – powiadomił Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim ,,o podejrzeniu popełnienia przez Justynę Krawczyńską – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły czynu naruszającego godność. To postępowanie toczy się niezależnie od podjętej przez burmistrza decyzji.

Burmistrza nie przekonało tłumaczenie dyrektor, że choć faktycznie opisanych polityków nie darzy sympatią i nie popiera ich działania, do zdarzenia opisanego w mediach doszło bez jej wiedzy i zgody. – Gdyby tak było, to zobowiązana była do natychmiastowego poinformowania odpowiednich służb np. Policji oraz organu prowadzącego w celu ochrony jej dobrego imienia w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych, czego nie zrobiła – dowodzi. (…) – Brak takiej reakcji ze strony Pani dyrektor Krawczyńskiej na rzekome włamanie na jej konto budzi wątpliwości co do prawdziwości jej twierdzeń – przekonuje Jędrowiak.

– Okoliczności sprawy, fakty i dowody jednoznacznie wskazują, że to Pani dyrektor Krawczyńska dokonała obraźliwych wpisów na profilu Twitter, a na inną ewentualność nie przedstawiła ona żadnych dowodów – podsumowuje burmistrz. I choć Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził negatywną ocenę złożonego przez burmistrza zamiaru odwołania Justyny Krawczyńskiej z funkcji dyrektora szkoły – zdecydował się ją odwołać.

Zdaniem burmistrza Jędrowiaka ujawnione czyny dot. obraźliwych wpisów godzą zarówno w interes szkoły i jej uczniów, rodziców i całego środowiska oświatowego, stawiając je w negatywnym świetle. – Działania te uchybiają godności zawodu nauczyciela oraz sprawowanej funkcji dyrektora szkoły – dowodzi.

– Z uwagi na odpowiedzialność organu prowadzącego przez zapewnienie warunków działania szkoły i właściwych postaw etycznych zawodu nauczyciela, poziomu nauczania oraz właściwych postaw opiekuńczo-wychowawczych, Burmistrz Miasta i Gminy postanowił o odwołaniu ze stanowiska Dyrektora Pani Justyny Krawczyńskiej – czytamy w uzasadnieniu. RED

UZASADNIENIE: http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=12585Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest