Ostrzeszów: Na co Gmina chce przeznaczyć w 2022 r. środki budżetowe?

Najpewniej jeszcze w grudniu Rada Miejska Ostrzeszów uchwali budżet miasta i gminy na 2022 rok. Najważniejszą, zapisaną w projekcie budżetu inwestycją wydaje się być budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Rogaszyc.

W złotówkach po stronie dochodów zapisano 105.901.459,66 zł, w tym dochody majątkowe mają wynieść 2.424.980 zł. Wydatki to 108.607.690,96 zł (w tym wydatki majątkowe na poziomie 7.353.052,38 zł). Deficyt budżetu w kwocie 2.706.231,30 zł zostanie sfinansowany niezaangażowanymi środkami pozostałymi z 2020 r.
W planie wydatków majątkowych zapisano 2.627.490 zł na drogi, m.in. na budowę chodnika w Kozłach (15.513 zł), przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sportowej, Kościuszki, Sikorskiego, Przemysłowej i Sienkiewicza w Ostrzeszowie (547.000 zł), przebudowę ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacją wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej w Ostrzeszowie (300.000 zł), adaptację pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP w Niedźwiedziu (80.000 zł) i Szklarce Przyg. (80.000 zł) i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Rogaszyc (1.972.275 zł). Na ostatnie z zadań Gmina pozyskała dotację (63% wartości inwestycji) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LAMPY I DROGI

– Od początku kadencji wykonanych zostało już ponad 40 odcinków dróg na terenie gminy i w następnym roku będziemy kontynuować te dynamiczne tempo prac drogowych – mówi Patryk Jędrowiak. Zastrzega jednak, że to, jakie konkretnie zadania drogowe zostaną zrealizowane z budżetu zależy m.in. od pozyskanych dotacji. – Mogę zdradzić, że ubiegamy się np. o wsparcie w wykonaniu ulicy Dworcowej, która byłaby świetnym połączeniem ulicy Kolejowej oraz Powstańców Wielkopolskich – wyznaje. – Do tego czeka nas bardzo duża inwestycja dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Rogaszycach. Poza tym będzie to kolejny rok, w którym powstaną nowe rozwiązania mające na celu spowolnić ruch. Tym razem w pobliżu Zespołu Szkół nr 1, na ulicy Przemysłowej, Sienkiewicza oraz Sportowej. Zabezpieczyliśmy także środki na nowe inwestycje oświetleniowe, które z naszych środków wykonywać będzie spółka oświetleniowa z Kalisza. Ze względu na przyjęte rozwiązania finansowe Funduszu Inwestycji Strategicznych w budżecie nie ma natomiast środków, które pozyskaliśmy na budowę ulicy Wiejskiej w wysokości 5 mln złotych, ale tylko ze względu na to, że ta inwestycja finansowana będzie poprzez promesę inwestycyjną wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

MNIEJSZE WPŁYWY

Burmistrz Jędrowiak przekonuje, że przedstawiony projekt budżetu jest budżetem odpowiedzialnym, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i finansową samorządów. – Przede wszystkim pracowaliśmy nad poszukiwaniem oszczędności w związku z dwoma czynnikami: mniejszymi wpływami z podatków w związku ze zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie oraz zwiększonymi ratami kredytu, które będziemy spłacać od przyszłego roku – dowodzi.
W pierwszym przypadku, zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów wpływy z podatków dla gminy zmniejszą się o 6 mln zł. W to miejsce została przyznana, jak na razie jednorazowo subwencja w wysokości 4 mln, co i tak ostatecznie powoduje mniejsze wpływy na poziomie 2 mln. – Do tego rozpoczyna się spłata kredytu za wybudowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie, w związku z czym rata kredytu do spłaty w ciągu roku wzrośnie do 4 milionów zł – mówi burmistrz.

FUNDUSZ SOŁECKI

Z budżetu tradycyjnie wyodrębniono też fundusz sołecki w kwocie 60.869 zł. Środki te mają być przeznaczone m.in. na: budowę sceny w sołectwie Bledzianów (20.000 zł), wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Jesiona (13.890 zł), zakup altany w w Kochłowach (9.000 zł), remont łazienki w sali w Korpysach (17.947 zł), budowę sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie (18.520 zł), budowę odcinka drogi w sołectwie Kozły (15.513 zł), utwardzenie drogi w Kuźnikach (19.570 zł), remont dachu sali w Marydole (15.102 zł), remont sali wiejskiej w sołectwie Myje–Potaśnia (45.203 zł), zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Niedźwiedziu (25.000 zł), budowę wiaty (30.000 zł) i wykonanie oświetlenia placu sportowego (8.000 zł) w Olszynie, zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pustkowie Południe (19.000 zł), wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej w Pustkowiu Północ (20.095 zł), budowę parkingu w Rogaszycach (25.000 zł), budowę wiaty grillowej (20.000 zł) i parkingu (17.733 zł) w Rojowie, remont sali w Siedlikowie (20.000 zł), przebudowę drogi w sołectwie Szklarka Myśln. (30.406 zł), remont pomieszczeń sali wiejskiej w Szklarce Przyg. (22.573 zł), budowę ogrodzenia sali w sołectwie Turze (17.661 zł) oraz zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajączki (18.000 zł).
JURJeden komentarz z Ostrzeszów: Na co Gmina chce przeznaczyć w 2022 r. środki budżetowe?

  1. ul. M.Rataja jest niebezpieczna dla pojazdów i pieszych, przy minusowych temperaturach koleiny powodują uszkodzenia ciała,np. wykręcanie/ zwichnięcia/ stóp, przy ulewach brak przejścia dla pieszych
    ul. Chrobrego czeka ponad 30 lat na chodniki,aktualnie pobocza są niedostępne dla ruchu pieszych / konieczna wizja w terenie/ piesi chodzą jezdnią / niebezpieczne zjawisko / – brak znaku D 40

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest