OSTRZESZÓW: To jest problem nas wszystkich

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radny Stanisław Hemmerling domagał się odwołania prezesa OCZ, zwrócił się też z apelem do starosty Lecha Janickiego, aby zrezygnował z pełnionej funkcji. – To jest problem nas wszystkich i nie ma co w tej chwili jeden na drugiego nalatywać tylko trzeba się po prostu zebrać i wspólnymi siłami zrobić tak, żeby było dobrze – ripostowała radna Krystyna Sikora.

Pierwszym zwiastunem nadciągającej burzy był niewątpliwie wniosek radnego Stanisława Hemmerlinga, aby w porządku obrad ująć punkt dotyczący aktualnej sytuacji w ostrzeszowskim szpitalu, wniosek ten nie znalazł jednak aprobaty rady (7 przeciw, 2 za, 5 wstrzymujących). Jej przewodniczący Tomasz Maciejewski tłumaczył, że temat ten można poruszyć w ramach ,,wolnych głosów i wniosków’’, przypomniał również, że problemowi temu poświęcone było wcześniejsze nieformalne spotkanie wszystkich radnych.

ODWOŁAĆ PREZESA

Kiedy przyszedł czas na wolne głosy i wnioski, Stanisław Hemmerling po długim wywodzie złożył wniosek o odwołanie Marka Nowińskiego z funkcji prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, bez prawa do wypłacenia odprawy. Radny przypomniał, że to Zarząd Powiatu w 2015 r. wybrał Nowińskiego na prezesa OCZ. – Chociaż zapowiedzi poprawy funkcjonowania szpitala było wiele, mimo iż zapowiadano wręcz rewolucyjne zmiany modernizacji i rozbudowy szpitala (…), tak się jednak nie stało, co nie zaniepokoiło jednak w żaden sposób Zarządu Powiatu – przekonywał. – Nie niepokoiła też coraz gorsza opinia o traktowaniu pacjentów w szpitalu, nie dręczył ciągły brak statutu spółki… Za to w czerwcu 2019 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o podniesieniu miesięcznego wynagrodzenia prezesa do 15.100 zł brutto, przyznając też świadczenie uzupełniające.
Hemmerling przywołał równocześnie ostatnie doniesienia medialne o ,,nagannym traktowaniu ludzi w ostrzeszowskim szpitalu’’ oraz ,,serii tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie’’. Jako skandaliczne uznał oświadczenie prezesa OCZ o niemożności wyciągnięcia konsekwencji wobec nagannie postępującego lekarza ze względu na niedobory kadrowe. Radny podnosił, że zgodnie z regulaminem, w przypadkach nagłych, gdy odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia – OCZ jest zobowiązane udzielić świadczenia bez skierowania.

NIECH PAN ZREZYGNUJE

Radny zaapelował też do Lecha Janickiego, aby zrezygnował ze stanowiska starosty. Tłumaczył, że to Janicki w 2016 r. ustanowiony został przez Zarząd Powiatu pełnomocnikiem do reprezentowania Powiatu i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. – Skoro na wszelkich zgromadzeniach (…) wspólników spółki prawo głosu miał pełnomocnik Lech Janicki, za wszelkie zło, które się wydarzyło (…) winić nie można wyłącznie tak nagle odwołaną za brak właściwego nadzoru Radę Nadzorczą – dowodził, przekonując równocześnie, że tak samo jak Rada Nadzorcza, również Lech Janicki jest odpowiedzialny za serię tragicznych wydarzeń, więc i on powinien zostać odwołany.
Hemmerling przyznał, że ma świadomość, że w obecnym układzie Rady trudno będzie znaleźć wymaganą 1/4 podpisów pod wnioskiem o odwołanie starosty, a nawet gdyby tak się stało – najpewniej wniosek ten nie uzyska wymaganej większości. Stąd jego apel do Janickiego, aby on sam zrezygnował z pełnionej funkcji.

WIEMY DO CZEGO PAN ZMIERZA

Kiedy zaczął czytać przygotowany wniosek, powtarzając tym samym przedstawione wcześniej argumenty, przewodniczący rady zaproponował, aby przedstawił ten wniosek w formie skróconej. – Wiemy do czego pan zmierza a nasz czas jest bardzo cenny i przestało nam się podobać czytanie przez pana bajek – wyznał Maciejewski, apelując równocześnie, aby Hemmerling zapoznał się z zapisami ustawy o Radzie Powiatu, gdzie wyraźnie zapisano, w jaki sposób należy taki wniosek złożyć. – Pana wniosek (…) pozostanie bez rozpatrzenia, dlatego że nie spełnia warunków formalnych – podsumował. Zarzucił też radnemu, że ,,na lewo i prawo’’ szasta słowem ,,kłamstwo’’, gdy tymczasem właśnie on skłamał twierdząc, że OCZ nie posiada statutu spółki. – Wie pan co mi się w tym wszystkim nie podoba? – kontynuował przewodniczący. – Że przy okazji cudzego nieszczęścia przez bicie piany promuje pan swoją osobę.
Maciejewski przypomniał, że kiedy wcześniej zwołane zostało spotkanie radnych, Hemmerling ograniczył się jedynie do wysłuchania zaproszonych na nie lekarzy. – Powyzywał pan i pan wyszedł – podsumował, tymczasem pozostali radni skupili się wtedy nad tym, jakie kroki należy podjąć w tej sprawie.

PROBLEM NAS WSZYSTKICH

Radna Krystyna Sikora przypomniała, że przecież wtedy podjęte zostały pewne ustalenia, zgodnie z którymi starosta Janicki zobowiązany został do określonych działań w sprawie OCZ. – Nie można mówić, że w tej chwili nie jest nic robione -przekonywała. (…) – Ustaliliśmy ścieżkę, jaką to robimy, ale zobowiązaliśmy się również do tego, że pomagamy jak możemy. To nie jest w tej chwili problem starosty czy problem przewodniczącego komisji zdrowia. To jest problem nas wszystkich i nie ma co w tej chwili jeden na drugiego nalatywać, tylko trzeba się po prostu zebrać i wspólnymi siłami zrobić tak, żeby było dobrze. (…) Potem dopiero możemy wyciągać również konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili do tego, że takie coś się stało. A teraz dajmy sobie czas na to, żeby to naprawić – zaapelowała.

JAKĄ WYZNACZYLI DROGĘ?

Do jakich działań zobowiązali wtedy starostę radni? – pytamy przewodniczącego rady? – Do odwołania Rady Nadzorczej OCZ oraz doktora Martynowa ze stanowiska dyrektora ds. medycznych spółki. To były pierwsze ustalenia, które miały być wdrożone natychmiast – mówi Tomasz Maciejewski. – Kolejnym krokiem miało być powołanie nowej Rady Nadzorczej, co też się już stało, która to ma podjąć decyzję o tym, co będzie dalej z prezesem spółki. Wszystkie te kroki służyć mają najważniejszemu zadaniu, jakie czeka nas wszystkich – przeglądowi kadry medycznej. I tu nie chodzi nawet o względy medyczne, tylko o zwykłe zachowanie względem pacjentów.
JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest