Pamięci mikstackich Żydów

Przed dawnym kirkutem w lesie niedaleko Mikstatu staną granitowe bloki upamiętniające mikstackich Żydów oraz osoby, które ich ratowały. To wspólne przedsięwzięcie Phila Brilla z Nowego Jorku, potomka mikstackich Żydów, oraz samorządu miasta i gminy Mikstat.

Żydzi pojawili się w Mikstacie pod koniec XVIII wieku i żyli tutaj do czasu Zagłady. Z informacji zachowanych w archiwach wiemy, że w 1871 r. na 1437 mieszkańców Mikstatu było 152 Żydów , w 1905 r. na 1398 – 105; a w 1921 r. na 1423 mikstaczan – 61 było wyznania mojżeszowego.

W Mikstacie mieszkali także przodkowie Phila Brilla z Nowego Jorku, Amerykanina żydowskiego pochodzenia. Przed kilku laty nawiązał on kontakt z władzami samorządowymi Mikstatu i zaczął przyjeżdżać do Polski szukając w naszym kraju śladów swojej rodziny. W Mikstacie był już kilka razy, a dwa lata temu w mikstackim gimnazjum spotkał się z młodzieżą dzieląc się podczas lekcji historii na żywo wiedzą na temat losów swojej rodziny.

Podczas rozmów z Henrykiem Zielińskim, burmistrzem Mikstatu Phil Brill przedstawił ideę upamiętnienia osób pochowanych na cmentarzu żydowskim (kirkucie). W czasie okupacji Niemcy zniszczyli większość macew (pomników nagrobnych) z cmentarza, który znajdował się w lesie pod miastem. Odnalezione macewy zostały w poprzedniej kadencji samorządu przewiezione w bezpieczne miejsce. Wychodząc naprzeciw inicjatywie P. Brilla burmistrz H. Zieliński zlecił wykonanie projektu granitowych bloków z napisami w języku polskim, angielskim i hebrajskim upamiętniającymi mikstackich Żydów oraz Polaków, którzy starali się im pomagać i ratować w okresie Zagłady. Pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia zadeklarował P. Brill. Do wykonania projektu konieczna jest zgoda Lasów Państwowych, ponieważ teren dawnego kirkutu znajduje się w granicach Nadleśnictwa Antonin. Podczas niedawnej wizyty w Mikstacie gość z Ameryki rozmawiał zarówno z burmistrzem Henrykiem Zielińskim, Danutą Kamińską i Tomaszem Maciejewskim z Urzędu Miasta i Gminy Mikstat, jak i z leśniczymi Waldemarem Blaźniakiem i Grzegorzem Kawałkiem z Nadleśnictwa Antonin.

– Cieszę się, że możemy zrealizować propozycję Phila Brilla, bo jesteśmy winni pamięć społeczności żydowskiej, która w przeszłości żyła w Mikstacie. Podczas styczniowej wizyty Phila Brilla omawialiśmy aspekty techniczne i finansowe realizacji tego projektu, który chcemy wykonać do połowy tego roku – wyjaśnia Henryk Zieliński, burmistrz miasta i gminy Mikstat.

Sprawa żydowskiego kirkutu w Mikstacie zainteresowała także Telewizję PROART z Ostrowa Wielkopolskiego, która przygotowała materiał na temat tego projektu. Został on wyemitowany 16 stycznia br. w programie „Wydarzenia” i jest jeszcze dostępny w Internecie – http://www.tvproart.pl/vod/#/categories/cats/player/12116/wydarzenia

PK

Na zdjęciu (od prawej): Danuta Kamińska, Tomasz Maciejewski, Henryk Zieliński, Phil Brill i jego żona Bela.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest