Pierwszoklasiści z Kraszewic są już pełnoprawnymi uczniami

„Nadeszła pora taka – by ucznia zrobić z przedszkolaka”. Tymi słowami otwarto niecodzienną uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Kraszewicach, która odbyła się 12 października br. i jak co roku została połączona z obchodami Dnia Patrona.

W tym szczególnym dniu odświętnie ubranym i bardzo przejętym pierwszoklasistom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście i starsi koledzy. Dzień ten był również wyjątkowym świętem dla całej społeczności szkolnej. Z wielkim entuzjazmem i radością młodzi artyści zaprezentowali umiejętności recytatorskie, muzyczne i aktorskie. Lecz zanim dostąpili pasowania i ślubowania musieli się jeszcze wykazać wiedzą zdobytą w pierwszym miesiącu nauki pod czujnym okiem pani wychowawczyni.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami, swoim zachowaniem oraz nauką wysławiać imię szkoły oraz sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Symbolicznym ołówkiem pan dyrektor Robert Dziwiński dokonał pasowania każdego pierwszaka na pełnoprawnego ucznia szkoły.

Nie było końca życzeniom gości i uściskom, gratulacjom i upominkom, które osłodziły uczniom ten szczególny dzień. Na zakończenie przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie. Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wielu wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom  wiele radosnych chwil.

A. Gatkowska

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest